ที่พัก
“หมู่บ้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ซะซอมโฮมสเตย์ ”
 • ข้อมูล
  ที่พัก
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หมู่บ้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ซะซอมโฮมสเตย์

ซะซอมโฮมสเตย์ หรือชุมชนบ้านซะซอม ชุมชนที่มีความโดดเด่นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ที่นี่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพร อากาศที่บริสุทธิ์ ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมถึงธรรมชาติที่งดงามในวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ บรรยากาศร่มรื่นแบบชาวชนบทที่มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่นและจริงใจต่อกัน แต่เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ยังไม่มีบริการรถโดยสารประจำทางมาถึง นักท่องเที่ยวจะต้องนำรถส่วนตัวมาเองหรือใช้บริการรถเช่าก็ได้

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางโดยใช้เส้นทาง 2050 ผ่านอำเภอตระการพืชผล จากนั้นเดินทางต่อโดยใช้เส้นทาง 2134 ผ่านอำเภอศรีเมืองใหม่ แล้วเดินทางต่อไปทาง ถนน 2135 เข้าไปหมู่บ้านซะซอม ห่างจากอำเภอโขงเจียม ระยะทาง 45 กิโลเมตร รวมระยะทาง ประมาณ 120 กม.

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : โฮมสเตย์
 • ที่อยู่ : 108 ซ.- หมู่ 7 ถ.- ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี 34220
 • ราคา : 500 - 1,000 บาท
 • รายละเอียดราคา : อัตราค่าบริการ ที่พักในชุมชน โปรแกรม 2 วัน 1 คืน คณะ 5-9 คน คนละ 2,425 บาท คณะ 10-19 คน คนละ 1,515 บาท คณะ 20-29 คน คนละ 1,050 บาท คณะ 30-39 คน คนละ 909 บาท คณะ 50 คน ขึ้นไป คนละ 787 บาท
 • เวลา Check In : 10.00 น.
 • เวลา Check Out : 12.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 15.5891121713521, ลองจิจูด 105.53692090213008
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ค้นหารถเช่า