ที่เที่ยว
“หมู่บ้านวัฒนธรรมริมฝั่งโขงบ้านท่าล้ง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หมู่บ้านวัฒนธรรมริมฝั่งโขงบ้านท่าล้ง

บ้านท่าล้ง เป็นชุมชนริมโขงที่มีความสงบร่มรื่น เดิมเป็นที่อาศัยของชาวพื้นเมืองที่เรียกว่าชนเผ่าชาวบรูซึ่งมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ ต่อมาได้อพยพย้ายถิ่นฐานลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลห้วยไผ่ในเขตหมู่บ้านท่าล้ง ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย มีความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ ประมง และงานฝีมือจักสานหัตกรรมจากไม้ไผ่ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอีกมากมายเช่น รอยพระพุทธบาท ล่องเรือชมสองฝั่งโขง ฯลฯ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากตัวจังหวัดอุบลราชธานีผ่าน อ.วารินชำราบ อ.สว่างวีรวงศ์ อ.พิบูลมังสาหาร ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 217 ประมาณ 46 กม.เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแม่น้ำมูลแล้วเลี้ยวขวาเปลี่ยนเส้นทางบริเวณป้อมยามตำรวจโพธิ์ศรีไปตามทางหลวงหมายเลข 2222 อีกประมาณ 30 กม.ผ่านโรงพยาบาลโขงเจียมและวัดถ้ำคูหาสวรรค์ เลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกป้อมยามตำรวจชุมชนห้วยไผ่ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2134 ประมาณ 4.5 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 2112(โขงเจียม-เขมราฐ)ประมาณ 9 กม.เลี้ยวขวาบริเวณบ้านหนองผือน้อย(ก่อนถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม) ผ่านบ้านกุ่ม บ้านตามุย ประมาณ 8.5 กม.จะพบกับบ้านท่าล้งเป็นหมู่บ้านสุดท้าย

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี 34220
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 15.40718725390399, ลองจิจูด 105.5632812883606
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.19 บาท
ดีเซล
25.99 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.86 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×