ข่าว   
ไทยเบฟฯ จับมือจังหวัดอุดรธานี ชวนม่วนหลายเที่ยวงาน “WATER FESTIVAL 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”
ทีมรักบ้านเกิด 12 เมษายน 2560
426

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทย ให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเรียนรู้ และร่วมกันส่งเสริม และสืบสานมรดกไทยสู่คนไทยและสากล ด้วยการบอกเล่าประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่มีวันล้าสมัย เพื่อ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” พร้อมผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ภายใต้แนวคิด “มงคลปีใหม่ไทย” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ด้วยการเล่นสงกรานต์แบบดีงาม ประพรมน้ำ รับมงคลที่ปลายนิ้ว เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยแท้แบบดั้งเดิม พร้อมขยายพื้นที่การจัดงานที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 4 ภาคของประเทศไทย ในปีนี้งาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปีแรก “ชวนม่วนหลาย สงกรานต์ไทยพวนบ้านเชียง” ที่จังหวัดอุดรธานี ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13-16 เมษายน 2560 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ว่า “เป็นครั้งแรกสำหรับการจัดงาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย” เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก โดยในส่วนของพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ม่วนหลาย...สงกรานต์ไทยพวนบ้านเชียง” อยากจะเชิญชวนชาวอุดรธานีได้มาร่วมสืบสานสงกรานต์วัฒนธรรมอันดีงาม เล่นน้ำแบบประพรมเบา ๆ มงคลที่ปลายนิ้ว โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีตักบาตรของชาวไทพวน พิธีแห่อัญเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนบ้านเชียง สรงน้ำพระ ไหว้พระเสริมสิริมงคลแก่ลูกหลานชาวอุดรฯ และยังมีพิธีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที เคารพผู้ใหญ่ กับพิธีรดน้ำดำหัวขอพรพ่อเฒ่าแม่เฒ่า รวมกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรม Photo Trip ถ่ายภาพชมวิถีไทยพวน นอกจากนั้นภายในลานวัฒนธรรมวิถีไทพวนจัดแสดงหัตถกรรมพื้นบ้านของดีบ้านเชียง อาหารและดนตรีท้องถิ่น เพื่อให้ทุกท่านได้เลือก ช็อป ชิม ชม ได้ตามสะดวก ทั้งนี้ ยังมีต้นความดีปีใหม่ไทยที่เชิญชวนชาวบ้านเชียงและนักท่องเที่ยวร่วมเขียนความตั้งใจในการทำความดี และอีกหนึ่งกิจกรรมปั่นเพลิน มรดกโลก ที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมปั่นชมวิถีไทยพวน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่ 13-16 เมษายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง” นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานครั้งนี้ว่า “ในปีนี้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการจะ “บอกเล่าความเป็นไทย ไปทั่วโลก” เพื่อตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทยให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน และบอกเล่าประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ มีนโยบายขยายพื้นที่การจัดงานที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 4 ภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ยังคงจัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 4 วัด 4 มงคล และ 3 ท่าน้ำเพลินใจ ประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค และเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-16 เมษายน 2560 ผมต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งพวกเราล้วนมีความมุ่งหวังเดียวกันคือ ต้องการให้งาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ.. วิถีไทย” เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้หลั่งไหลกันเข้ามา ร่วมสัมผัสกับกลิ่นอายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยครับ” และในภาคอื่น ๆ ที่ร่วมสืบสานสงกรานต์ดีงามดังนี้ ภาคกลาง จัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 4 วัด 3 ท่าน้ำ วันที่ 13 -16 เมษายน 2560 ภาคเหนือ จัดที่บ้านโบราณเชียงใหม่ ริมแม่น้ำปิง ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13-15 เมษายน 2560 ภาคใต้ จัดที่ถนนพังงา เมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ภูเก็ตดีงาม สืบสานสงกรานต์บาบ๋า” ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ชุมชนถนนพังงาร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 14 เมษายน 2560 มาร่วมรับมงคลปีใหม่ไทยในงานสงกรานต์ที่ดีงาม เล่นน้ำแบบประพรม เป็นมงคลที่ปลายนิ้ว พร้อมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และร่วมสร้างปรากฎการณ์คนรุ่นใหม่ให้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน ประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่มีวันเชย ในงาน Water Festival 2017 “เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย” ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook : Water Festival Thailand
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 09 7946 6149

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:
ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×