ข่าว   
ททท. นครราชสีมา เชิญชมงานบุญแห่นาคโหด จังหวัดชัยภูมิ
ทีมรักบ้านเกิด 12 เมษายน 2560
583

“เขาเล่าว่า” พิธีแห่นาคที่นี่…แปลก…ประหลาด…และโหดที่สุดในโลก!! บททดสอบความอดทนอดกลั้นของลูกผู้ชาย เพื่อทดแทนพระคุณของ “แม่” ที่ต้องอดทนอดกลั้นกับความเจ็บปวดเมื่อตอนคลอดลูกออกมา และต้องอดทนกับความทรมานในการ “อยู่ไฟ” บนแคร่ไม้ไผ่ ฉะนั้น นาคที่นี่จะบวชได้ ต้องอดทนกับความเจ็บปวดและครองตัวให้มั่นบนแคร่ไม้ไผ่ที่ถูกเซิ้ง ถูกโยนอย่างรุนแรง และถูกหามแห่ไปรอบ ๆ หมู่บ้าน

สำหรับประเพณีแห่นาคโหดที่บ้านโนนเสลานี้ ถือเป็นประเพณีโบราณที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปี โดยชาวบ้านจะร่วมกันจัดงานอุปสมบทหมู่ให้กับคนหนุ่มหรือบุตรหลานในหมู่บ้านที่มีอายุครบ 20 ปี เพื่อให้ลูกหลานได้บวชแทนคุณบิดามารดา ด้วยความตั้งใจที่จะบวชเอง ซึ่งจะมีการเตรียมตัวมาตั้งแต่เดือนสี่ โดยผู้เป็นบิดาจะพาบุตรชายไปฝากไว้กับเจ้าอาวาส ใน 2 วัดของหมู่บ้านโนนเสลา คือวัดบุญถนอมพัฒนาราม (วัดนอก) และวัดตาแขก (วัดใน) เพื่อถือขัน 5 ประกอบด้วย เทียน 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่ ไปฝากตัวเป็นนาคปฏิบัติธรรมถือศีล 8 อยู่ที่วัด เรียนรู้บทสวดที่จะบวช และเรียนรู้พระธรรมวินัยเบื้องต้น ก่อนถึงกำหนดวันบวชของประเพณี งานบุญเดือนหกเริ่มต้นด้วยพิธีการตัดและโกนผมนาคกันก่อน ตามพิธีบวชปกติ แต่ก่อนจะเข้าพิธีสู่ขวัญ นาคทุกคนจะต้องพากันออกจากวัดไปกราบศาลปู่ตาซึ่งเป็นศาลประจำหมูบ้านกันก่อน เมื่อเสร็จแล้วนาคทุกคนค่อยกลับวัดเพื่อทำพิธีสู่ขวัญนาคต่อไป

จากนี้ไปเป็นความเชื่อที่นับถือกันต่อมา ด้วยการแห่นาคจากบ้านตนเองรอบหมู่บ้าน โดยจะใช้คนหนุ่มที่ยังไม่ได้บวชของแต่ละหมู่บ้านมาช่วยกันหามแคร่ไม้ไผ่แห่นาคไปรอบหมู่บ้าน และเขย่าโยนนาคอย่างรุนแรง ถือเป็นการทดสอบความตั้งใจว่าผู้บวชจะมีความมุ่งมั่นอดทนที่จะบวชแทนคุณบิดามารดาหรือไม่ โดยผู้บวชจะต้องประคองตัวเองไม่ให้ตกลงมาจากแคร่ หากใครตกลงมาถูกพื้นดินจะถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่ให้บวช โดยจะเป็นเช่นนี้ตลอดระยะทางที่แห่รอบหมู่บ้านกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งตั้งแต่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาใน พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ใดตกลงมาถูกดินเลยสักราย ถึงแม้จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่สุด คือ ศีรษะแตกและแขนหลุดก็ตาม ศรัทธามหามงคลยังดำเนินต่อไปตามความเชื่อและความรู้สึกในเส้นทางศาสนา แม้จะแห่ด้วยความโหด แต่ด้วยความมุ่งมั่นตลอด 3-4 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง และรอบโบสถ์วัดอีก 3 รอบ ความศรัทธายังไม่เสื่อมคลาย.... สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นความแซบของอีสานที่ลงตัวและหล่อหลอมด้วยความเป็นเสน่ห์ที่ยั่งยืน ควรค่าแก่การเรียนรู้และสืบทอดต่อไป

กำหนดการ “เขาเล่าว่า...แห่นาคโหด” จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ตามเส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-ชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 07.30 น. - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา (ใช้ถนนพหลโยธิน ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาผ่านอำเภอปากช่อง ถึงอำเภอสีคิ้ว เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.201 ถึงอำเภอด่านขุนทด เลี้ยวซ้ายริมรั้วโรงพยาบาลด่านขุนทด ไปวัดบ้านไร่) 10.30 น. - เข้าชมวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด เคยเป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เกจิอาจารย์ชื่อดัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อคูณด้วย ภายในบริเวณวัดมี “พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ” เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ชีวประวัติ และเป็นที่เก็บเครื่องใช้ของหลวงพ่อคูณ ถือเป็นอนุสรณสถานแห่งศรัทธาและบารมีทานอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมี “วิหารเทพวิทยาคม หรือวิหารปริสุทธปัญญา” เป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ ก่อสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ ที่ต้องการจะให้เป็นมหาวิหารแห่งพระไตรปิฎก หรืออีกนัยหนึ่ง คือดินแดนที่รวบรวมพุทธประวัติ พระวินัย และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมด เพื่อจรรโลงพระศาสนาให้เป็นไปตามปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์ ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน มหาวิหารแห่งนี้จึงเป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ที่นำเอาพระไตรปิฎกมาแสดงและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป - ออกเดินทางไป อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 12.15 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านดอนละนาม ข้าวแกงไฮโซ อำเภอจัตุรัส ต้องไม่พลาดกับเมนูอาหารถิ่น “หม่ำขี้ปลา” และอาหารขึ้นชื่อของที่ร้าน เช่น ปลาตะเพียนไร้ก้าง ทอดมันปลากราย และแกงเห็ดสมุนไพรสามอย่าง เป็นต้น - ออกเดินทางไปอำเภอเมืองชัยภูมิ 14.00 น. - เข้ากระบวนการกว่าจะมาเป็นกาแฟหอมละมุน ไร่กาแฟ B&P Chaiyaphum อำเภอแก้งคร้อ บ้าน และ ป่า คือความหมายและที่มา กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ ให้กับชุมชนชาวแก้งคร้อ เป็นพื้นที่สูงและอากาศเย็นจึงเพาะปลูกได้ผลผลิตดีที่มีคุณภาพ เมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิกาจากโครงการหลวงทางภาคเหนือ มาเพาะปลูกแบบผสมผสาน กับพืชชนิดอื่นในไร่ เช่น ประดู่ สัก และปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปด้วย กาแฟ B&P จึงเป็นไร่กาแฟแห่งแรกและแห่งเดียวเท่านั้นที่รายล้อมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ อันทรงคุณค่าให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โทรศัพท์ 08 6255 0062, 08 1876 3366 (การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับไป เขื่อนลำปะทาว) - ออกเดินทางไปอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สามารถเดินทางจากไร่กาแฟ (ไม่ต้องย้อนเข้าตัวเมืองชัยภูมิ) มุ่งหน้าไปทางเดียวกับวัดป่าสุคะโต ลงในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ ถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ไปอำเภอภูเขียว 16.00 น. - ชมกระบวนการทำผ้าขิดผ้าโนนเสลา ในชุนชมบ้านโนนเสลา - เข้าเยี่ยม “นาค” ที่กำลังจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ / กรรมวิธีการทำหมอนขิดและค้นหาคำตอบว่า ทำไมจะต้องมีหนอนขิดให้นาคมากขนาดนั้น.....ภายในชุมชนบ้านโนนเสลาอำเภอภูเขียว 18.00 น. - เข้าที่พักในอำเภอภูเขียว แนะนำ (โรงแรมบันเดอร์, เฮือนไม้ รีสอร์ท) - รับประทานอาหารเย็น ในอำเภอภูเขียว / พักผ่อนตามอัธยาศัย วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 06.30 น. - รับประทานอาหารเช้า - ออกเดินทางไปบ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม (ระยะทางห่างจากตัวอำเภอภูเขียวประมาณ 8 กิโลเมตร) 07.00 น. - พิธีการตัดและโกนผมนาค ปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 10 นาค ตามพิธีบวชปกติ แต่ก่อนจะเข้าพิธีสู่ขวัญ นาคจะต้องพากันออกจากวัดไปกราบศาลปู่ตาซึ่งเป็นศาลประจำหมูบ้าน - ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 08.30 น. - นาครวมกันที่วัด ตั้งกองบวช ณ วัดตาแขก(วัดใน) - รับฟังการประวัติความเป็นมาจากปราชญ์ชาวบ้านและผู้รู้ในชุมชนบ้านโนนเสลาเกี่ยวกับงานแห่นาคโหด โดยปราชญ์ชาวบ้าน นายสนิท ศรีบุดดา นายโอด ขวัญกล้า และนาค 3-4 ตน 10.30 น. - เข้าชมสวนน้ำโปรแหวน อำเภอเกษตร์สมบูรณ์ (ห่างจากอำเภอภูเขียวประมาณ 8 กิโลเมตร) สวนน้ำและกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น สนามไดร์ฟกอล์ฟ สวนสนุกต่าง ๆ และยังให้บริการจัดเลี้ยงอาหารด้วย โทรศัพท์ 09 5491 0992, 08 1372 3307 11.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันในอำเภอภูเขียว - เดินทางเข้าสู่สถานที่การจัดงาน ณ วัดตาแขก 13.00 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญนาค 14.00 น. - นาคทั้งหมดพร้อมกันที่บริเวณงาน / ประธานในพิธีเดินทางถึงภายในงาน / พิธีเปิดงานแห่นาคโหด ประจำปี 2560 15.00 น. - ตั้งขบวนวัฒนธรรม ประกอบไปด้วพานพุ่ม ทอง-เงิน ขบวนธงสัญลักษณ์ต่าง ๆ เสลี่ยงบายศรี ชุดบูชา 6-8 คน ขบวนพ่อขาว-แม่ขาว ถือเครื่องบายศรี 20-30 คน ขบวนพ่อ-แม่และญาติของนาคถือผ้าไตร เครื่องใช้บวชหมอน 20-30 คน ขบวนนาคขึ้นแห่บนแคร่ และรถเครื่องเสียง - ขบวนแห่นาคโหดเริ่มต้น โดยการแห่ไปรอบ ๆ หมู่บ้าน จากบ้านตนเอง รอบหมู่บ้าน โดยจะใช้คนหนุ่ม ที่ยังไม่ได้บวชของแต่ละหมู่บ้านมาช่วยกันหามแคร่ไม้ไผ่ แห่นาคไปรอบหมู่บ้าน และเขย่าโยนนาคอย่างรุนแรง ถือเป็นการทดสอบความตั้งใจว่า ผู้บวชจะมีความมุ่งมั่นอดทนที่จะบวชแทนคุณบิดามารดาหรือไม่ โดยผู้บวช จะต้องประคองตัวเองไม่ให้ตกลงมาจากแคร่ หากใครตกลงมาถูกพื้นดินจะถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่ให้บวช โดยจะเป็นเช่นนี้ตลอดระยะทางที่แห่รอบหมู่บ้านกว่า 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง และรอบโบสถ์วัดอีก 3 รอบ 19.30 น. - เจริญพุทธมนต์เย็น 20.30 น. - เสร็จสิ้นพิธีการ / มหรสพตลอดคืน.... - รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัในอำเภอภูเขียว วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 04.00 น. - เริ่มพิธีการอุปสมบท ณ วัดตาแขก ผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุต้องขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์ การจะอุปสมบท บวชเป็นพระภิกษุ บริขารต้องครบทุกอย่างที่เรียกว่าบริขาร 8 จึงจะสามารถบวชได้ สามเณรรับบาตรจากบิดามารดาที่นำมาประเคนเดินด้วยเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ น้อมบาตรถวายท่าน กราบลง 3 หน แล้วยืนขึ้นกล่าวคำขออุปสมบท 09.00 น. - ทำบุญถวายพระสงฆ์ / เสร็จสิ้นพิธีการ - ออกเดินทางไปอำเภอเมืองชัยภูมิ 11.30 น. - เข้าชมอุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองฯ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยม กินรีทอง 2 ปีซ้อน และความสวยงามของน้ำตกตาดโตนที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี (จากตัวเมืองใช้ ทล. 2051 ชัยภูมิ-น้ำตกตาดโตน ระยะทางจากตัวเมืองถึงที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย) โทรศัพท์ 0 4485 3293 - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติตาดโตน (อาหารอีสานสุดแซบ) 13.30 น. - ออกเดินทางกลับ กทม. - ชมและเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองชัยภูมิ กับ “หม่ำ” สุดยอดหนึ่งในโลก บริเวณห้าแยกโนนไฮ อำเภอเมืองชัยภูมิ (แนะนำหม่ำร้านแม่สุพินและร้านหม่ำดังนัดพบ) 18.30 น. - เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอภูเขียว โทรศัพท์ 0 4486 1000 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม โทรศัพท์ 0 4481 0609, 09 4542 2477 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3666 โทรสาร 0 4421 3667 เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/Chaiyaphum เฟซบุ๊ก www.facebook.com/tat.korat อีเมล tatsima@tat.or.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:
ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×