ข่าวท่องเที่ยว
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทย ให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเรียนรู้ และร่วมกันส่งเสริม และสืบสานมรดกไทยสู่คนไทยและสากล ด้วยการบอกเล่าประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่มีวันล้าสมัย เพื่อ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” พร้อมผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ภายใต้แนวคิด “มงคลปีใหม่ไทย” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ด้วยการเล่นสงกรานต์แบบดีงาม ประพรมน้ำ รับมงคลที่ปลายนิ้ว เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยแท้แบบดั้งเดิม พร้อมขยายพื้นที่การจัดงานที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 4 ภาคของประเทศไทย ในปีนี้งาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปีแรก “ชวนม่วนหลาย สงกรานต์ไทยพวนบ้านเชียง” ที่จังหวัดอุดรธานี ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13-16 เมษายน 2560 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ว่า “เป็นครั้งแรกสำหรับการจัดงาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย” เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก โดยในส่วนของพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ม่วนหลาย...สงกรานต์ไทยพวนบ้านเชียง” อยากจะเชิญชวนชาวอุดรธานีได้มาร่วมสืบสานสงกรานต์วัฒนธรรมอันดีงาม เล่นน้ำแบบประพรมเบา ๆ มงคลที่ปลายนิ้ว โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีตักบาตรของชาวไทพวน พิธีแห่อัญเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนบ้านเชียง สรงน้ำพระ ไหว้พระเสริมสิริมงคลแก่ลูกหลานชาวอุดรฯ และยังมีพิธีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที เคารพผู้ใหญ่ กับพิธีรดน้ำดำหัวขอพรพ่อเฒ่าแม่เฒ่า รวมกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรม Photo Trip ถ่ายภาพชมวิถีไทยพวน นอกจากนั้นภายในลานวัฒนธรรมวิถีไทพวนจัดแสดงหัตถกรรมพื้นบ้านของดีบ้านเชียง อาหารและดนตรีท้องถิ่น เพื่อให้ทุกท่านได้เลือก ช็อป ชิม ชม ได้ตามสะดวก ทั้งนี้ ยังมีต้นความดีปีใหม่ไทยที่เชิญชวนชาวบ้านเชียงและนักท่องเที่ยวร่วมเขียนความตั้งใจในการทำความดี และอีกหนึ่งกิจกรรมปั่นเพลิน มรดกโลก ที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมปั่นชมวิถีไทยพวน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่ 13-16 เมษายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง” นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานครั้งนี้ว่า “ในปีนี้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการจะ “บอกเล่าความเป็นไทย ไปทั่วโลก” เพื่อตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทยให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน และบอกเล่าประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ มีนโยบายขยายพื้นที่การจัดงานที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 4 ภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ยังคงจัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 4 วัด 4 มงคล และ 3 ท่าน้ำเพลินใจ ประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค และเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-16 เมษายน 2560 ผมต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งพวกเราล้วนมีความมุ่งหวังเดียวกันคือ ต้องการให้งาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ.. วิถีไทย” เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้หลั่งไหลกันเข้ามา ร่วมสัมผัสกับกลิ่นอายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยครับ” และในภาคอื่น ๆ ที่ร่วมสืบสานสงกรานต์ดีงามดังนี้ ภาคกลาง จัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 4 วัด 3 ท่าน้ำ วันที่ 13 -16 เมษายน 2560 ภาคเหนือ จัดที่บ้านโบราณเชียงใหม่ ริมแม่น้ำปิง ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13-15 เมษายน 2560 ภาคใต้ จัดที่ถนนพังงา เมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ภูเก็ตดีงาม สืบสานสงกรานต์บาบ๋า” ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ชุมชนถนนพังงาร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 14 เมษายน 2560 มาร่วมรับมงคลปีใหม่ไทยในงานสงกรานต์ที่ดีงาม เล่นน้ำแบบประพรม เป็นมงคลที่ปลายนิ้ว พร้อมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และร่วมสร้างปรากฎการณ์คนรุ่นใหม่ให้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน ประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่มีวันเชย ในงาน Water Festival 2017 “เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย” ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook : Water Festival Thailand
12 เมษายน 2560
866
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก เชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปีนี้จัดแบบเรียบง่าย เน้นวัฒนธรรมประเพณีไทย ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2560 ณ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก รับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2560 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มุ่งเน้นในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี แก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งจัดแบบเรียบง่ายเพราะยังอยู่ในช่วงการไว้อาลัย โดยในวันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 06.30 น. มีการอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชา จากวัดไตรภูมิ ประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมขบวนนางฟ้า นางปี ขบวนการแสดงหัวโต ขบวนกลองยาว และขบวนรำวงอัญเชิญองค์พระฯ จากประชาชนชาวเทศบาลทั้ง 17 ชุมชน เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวบริเวณการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์ด้วย ในเวลา 07.00 น. เริ่มการทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย มีการทำบุญตักบาตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีและกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ มีพระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดสนธิกร กล่าวสัมโมทนียกถา มีพระสงฆ์จำนวน 36 รูป รับบิณฑบาต นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ณ ถนนข้าวโพด หรือถนนบูรกรรมโกวิท ถึงอ่างเก็บน้ำป่าแดง ยังเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเล่นน้ำได้ตามปกติ แต่อยู่บนมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัย และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดตกแต่งซุ้มข้าวโพดในจุดสำคัญตลอดสาย เพื่อสร้างบรรยากาศถนนข้าวโพดเป็นถนนเล่นน้ำสงกรานต์และต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 2742-3 ทุกวันในเวลาทำการ หรือ www.facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก
12 เมษายน 2560
920
นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย กล่าวถึงการจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ใน 7 พื้นที่ ภายใต้แนวคิด สงกรานต์สุโขทัยเที่ยวได้ครึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ ๗-20 เมษายน ๒๕๖๐ นอกจากเราจะได้ร่วมกันสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้ว ในปีนี้เราจะเน้นการรณรงค์เล่นสงกรานต์ตามแบบฉบับ #‎ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง‬ ซึ่ง ททท.สุโขทัย ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีไทย และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมายในพื้นที่ จ.สุโขทัย ดังนี้ 1.งานประเพณีแห่ช้าง บวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ วัดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ชมขบวน "แห่นาค นั่งบนคอช้าง พร้อมแต่งกายสวยงาม" ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ที่มีมายาวนานกว่า 173 ปี ตระการตากับช้างและนาคที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ และร่วมบุญร่วมสนุกกับขบวนแห่ของชาวบ้านที่สร้างสีสันคึกคักด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้าน สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โทรศัพท์ 0 5567 1122 2.งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ ศรีสัชนาลัย ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2560 ณ ลานพระบรม ราชานุสาวรีย์พระยาลิไทและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ได้จัดขึ้นตามหลักฐาน ในศิลาจารึก “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” กิจกรรมถวายสลากภัตรแด่พระภิกษุสงฆ์และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไทและบูรพกษัตริย์ ณ อนุสาวรีย์พระยาลิไท ชมการประกวดสาวเทพีสรงน้ำโอยทาน ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรม 10 ท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย และงานเทศกาลอาหาร สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ 0 5567 9198 3.งานประเพณีสงกรานต์ และ เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก วันที่ 11-15 เมษายน 2560 ณ บริเวณริมเขื่อน/เวทีการแสดงกลางแม่น้ำยม หน้าวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย นมัสการหลวงพ่อพระพุทธเรืองฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสวรรคโลก กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เที่ยวงานสงกรานต์และงานเทศกาลอาหารอร่อย ของดี เมืองสวรรคโลก สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลเมืองสวรรคโลก โทรศัพท์ 0 5564 1373 4.งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย ประจำปี 2560 วันที่ 12-14 เมษายน 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย ชมการแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย การประกวดเทพีสงกรานต์ ขบวนแห่ล้อเกวียนโบราณ และสนุกสนานไปกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง ชมขบวนแห่เกวียนและนางสงกรานต์อันงดงามในวันที่ 14 เม.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเมืองเก่า โทรศัพท์ 0 5569 7322 – 3 5.งานประเพณีสงกรานต์เมืองสุโขทัย “สงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย” ประจำปี 2560 วันที่ 12-15 เมษายน 2560 ณ บริเวณเมืองสุโขทัยและสวนสาธารณะ ริมน้ำยม ร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า พระร่วง พระลือ,นมัสการสรงน้ำหลวงพ่อเป่า, หลวงพ่อห้อม, พ่อมหาดำรง พระเกจิคู่เมืองสุโขทัย และสรงน้ำพระภิกษุ,รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ, ชมการประกวดการก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ สาวงามวันวาน นางสงกรานต์ และ เทพบุตรสงกรานต์ ร่วมสร้างสีสัน บรรยากาศ ของความสนุกสนาน ด้วยการจัดโซนเล่นน้ำที่ปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอร์ ปลอดอาวุธ กับการประกวดซุ้มเล่นน้ำถนนข้าวตอกสุโขทัย ร่วมตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมที่สวยงามของตำนานนางสงกรานต์ เชิญสนุกกับชุดการแสดงวงดนตรี และรำวงย้อนยุค สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โทรศัพท์ 0 5561 2530 6. มหาสงกรานต์ กรุงสุโขทัย ร้อยดวงใจ สรงน้ำพระอจนะ เทิดพระบุญญาดวงแก้วแห่งแผ่นดิน 13-16 เม.ย. 2560 ณ วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ร่วมพิธีสรงน้ำพระอจนะ วัดศรีชุม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทย สอบถามเพิ่มเติม: วัดศรีชุม หรือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 7.งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง วันที่ 17-20 เมษายน 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 19 เม.ย.60 ร่วมพิธีทำขวัญช้างและเลี้ยงอาหารช้าง 20 เม.ย.60 บวงสรวงและชมขบวนแห่ช้างถวายราชสักการะเจ้าหมื่นด้ง และขบวนวัฒนธรรมประเพณีของดี จำนวน 14 หมู่บ้าน สอบถามเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก โทรศัพท์ 0 5567 7200
12 เมษายน 2560
882
สงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย คำว่า สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การผ่าน หรือ การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในสงกรานต์ ได้แก่ การใช้ "น้ำ" เป็นตัวแทน แก้กัน กับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทราย และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน สร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ ในปัจจุบันกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน เป็นวัน “มหาสงกรานต์” หรือ “วันเริ่มต้นปีใหม่” ทั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนั้น โลกโคจรเป็นมุมฉากกับดวงอาทิตย์ จึงมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดี วันสงกรานต์เป็นวันทำบุญใหญ่ประจำปี มี 3วัน คือวันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า (วันที่ 14 เมษายน) วันกลางหรือวันเนา (วันที่ 15 เมษายน) วันขึ้นปีใหม่หรือวันเถลิงศก (วันที่ 16 เมษายน) ประเพณีสงกรานต์อันงดงาม ข้อมูลการจัดประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ประจำปีพุทธศักราช 2560 1. สงกรานต์กรุงเทพ วันที่จัดงาน วันที่ 8-13 เมษายน 2560 สถานที่จัดงาน ณ บริเวณต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1.1 งานสงกรานต์บางกอกใหญ่ไร้แอลกอฮอล์ ทำบุญสรงน้ำพระ 13 วัด ประจำปี 2560 วันที่จัดงาน วันที่ 12-16 เมษายน 2560 สถานที่จัดงาน บริเวณวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร และบริเวณถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่ 1.2 ประเพณีสงกรานต์บางลำพู วันที่จัดงาน วันที่ 12-13 เมษายน 2560 เป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ภายในงานมีพิธีอัญเชิญพระพุทธบางลำพูประชานาถจากวัดบวรนิเวศวรวิหาร มาประดิษฐาน ณ สวนสันติชัยปราการ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ สถานที่จัดงาน ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2628 9068 1.3 งานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : Amazing Songkran 2017 มหัศจรรย์วันสงกรานต์ 8 เมษายน 2560 เวลา 17.30-20.30 เปิดตัวปีมหาสงกรานต์ด้วยขบวนมหัศจรรย์ วันเบิกบาน สงกรานต์ไทย (Amazing Songkran Joyful Procession) เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกบนท้องถนนสุขุมวิท เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกบนถนนท้องสุขุมวิท ขบวนพาเหรดสุดอลังการทั้งหมดนี้ จะขับเคลื่อนความสนุก จาก “แยกพร้อมพงษ์” มุ่งสู่ “สยามสแควร์” บนเส้นทางกว่า 5 กิโลเมตร นำเสนอขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ไทยทั่วประเทศ
10 เมษายน 2560
859
สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของ ถนนสีชมพู “อุโมค์ชมพูพันธุ์ทิพย์” ในงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 5 – 12 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยชมพูพันธุ์ทิพย์จะเบ่งบานออกดอกสีชมพูสุดหวานเต็มต้น ตลอดทั้ง 2 ฝั่งถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ (ถนนหลังมอ) เติมความหวานให้เส้นทางสุดโรแมนติก ตัดกับถนนและสนามหญ้าสีเขียวได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน 22 เส้นทางสายดอกไม้ Dream Destinations 2 สวยที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีนครปฐม และในช่วงเย็น Chill ไปกับการแสดงดนตรีจากนิสิต “ชมรมนนทรี แบนด์” นอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ ที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์พืชผักเขตร้อน ชมแปลงสาธิตผักพื้นบ้านจากทุกภาคทั่วประเทศไทย (ผัก 7 สี) , Cowboy Land ชมกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ พันธุ์กำแพงแสน ป้อนนมแพะ แกะ ขี่ม้า และอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชมโดมแมลงขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชมพิพิธภัณฑ์แมลงที่รวบรวมแมลงตัวอย่างจากทั่วประเทศไทย
10 เมษายน 2560
701
สงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย คำว่า สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การผ่าน หรือ การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในสงกรานต์ ได้แก่ การใช้ "น้ำ" เป็นตัวแทน แก้กัน กับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทราย และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน สร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ ในปัจจุบันกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน เป็นวัน “มหาสงกรานต์” หรือ “วันเริ่มต้นปีใหม่” ทั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนั้น โลกโคจรเป็นมุมฉากกับดวงอาทิตย์ จึงมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดี วันสงกรานต์เป็นวันทำบุญใหญ่ประจำปี มี 3วัน คือวันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า (วันที่ 14 เมษายน) วันกลางหรือวันเนา (วันที่ 15 เมษายน) วันขึ้นปีใหม่หรือวันเถลิงศก (วันที่ 16 เมษายน) ประเพณีสงกรานต์อันงดงาม ข้อมูลการจัดประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ประจำปีพุทธศักราช 2560
4 เมษายน 2560
742
30 มีนาคม 2560
855
Ramayana Water Park Presents “WET SONGKRAN PARTY” สงกรานต์นี้ สวนน้ำรามายณะ ชวนคุณมาฉลองกันให้ชุ่มฉ่ำ มันส์กับจังหวะเพลงและสายน้ำ เตรียมเก็บกระเป๋า มุ่งหน้าสู่พัทยา กับงานปาร์ตี้กลางสวนน้ำ ที่จะปลุกทุกบีทแห่งความสนุกในตัวคุณ กับงาน “Wet Songkran Party”ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายนนี้ ที่สวนน้ำรามายณะ พัทยา รับรองความมันส์เต็มพิกัด ให้คุณโดด แดนซ์ กันสุดเหวี่ยงกลางสายน้ำ กับสไตล์เพลงหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฮิปฮอป, อาร์ แอนด์ บี, แทรนซ์, ดิสโก้, เทคโน เฮาส์ และ อีดีเอ็ม ที่ขนทีมมามอบความบันเทิงจากดีเจมืออาชีพ และพิเศษสุด ๆ คอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อย่าง วงเก็ทสึโนวา (Getsunova) และ บุรินทร์ (Burin) ความสนุกเต็มพิกัดเริ่มตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึงตี 1
30 มีนาคม 2560
758
21 มีนาคม 2560
757
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
20.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.99 บาท
ดีเซล
20.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×