ข่าวท่องเที่ยว
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนในการเปิดให้บริการหนังสือเดินทาง ให้แก่ประชาชนเพิ่มเติมดังนี้ เปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ เสาร์ที่ 20 ธค.-4 เมษ. 58 ยกเว้น เสาร์ที่ 3 มค. 58, เปิดให้บริการทุกสำนักงานฯ ยกเว้น สำนักงานฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ สำนักงานฯ ประจำศูนย์บริการไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน, เปิดให้บริการตามเวลาปกติของแต่ละสำนักงานฯ, เปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางทุกประเภท (ทั่วไป/ทูต/ราชการ) โดยเปิดบูธให้บริการในวันเสาร์ครึ่งหนึ่งของจำนวนบูธที่ให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้งนี้ หนังสือเดินทางที่ยื่นคำร้องในวันเสาร์จะจัดส่งไปรษณีย์เท่านั้น
8 มกราคม 2558
585
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ตรัง
จังหวัด กาญจนบุรี
จังหวัด ศรีสะเกษ
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×