ข่าวท่องเที่ยว
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนในการเปิดให้บริการหนังสือเดินทาง ให้แก่ประชาชนเพิ่มเติมดังนี้ เปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ เสาร์ที่ 20 ธค.-4 เมษ. 58 ยกเว้น เสาร์ที่ 3 มค. 58, เปิดให้บริการทุกสำนักงานฯ ยกเว้น สำนักงานฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ สำนักงานฯ ประจำศูนย์บริการไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน, เปิดให้บริการตามเวลาปกติของแต่ละสำนักงานฯ, เปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางทุกประเภท (ทั่วไป/ทูต/ราชการ) โดยเปิดบูธให้บริการในวันเสาร์ครึ่งหนึ่งของจำนวนบูธที่ให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้งนี้ หนังสือเดินทางที่ยื่นคำร้องในวันเสาร์จะจัดส่งไปรษณีย์เท่านั้น
8 มกราคม 2558
500
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.09 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.44 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด จันทบุรี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×