ที่เที่ยว
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • พิษณุโลก
2159
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พิษณุโลก
1992
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พิษณุโลก
2420
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • พิษณุโลก
8200
 • ธรรมชาติ
 • พิษณุโลก
3021
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พิษณุโลก
2111
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • พิษณุโลก
3241
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พิษณุโลก
6502
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
27.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×