ที่เที่ยว
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พระนครศรีอยุธยา
2201
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พระนครศรีอยุธยา
1401
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พระนครศรีอยุธยา
2650
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พระนครศรีอยุธยา
742
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พระนครศรีอยุธยา
1370
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พระนครศรีอยุธยา
1444
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พระนครศรีอยุธยา
1143
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พระนครศรีอยุธยา
1518
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พระนครศรีอยุธยา
815
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • พระนครศรีอยุธยา
1462
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
25.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.74 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×