ที่เที่ยว
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงใหม่
2615
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงใหม่
1588
 • ธรรมชาติ
 • เชียงใหม่
1747
 • ธรรมชาติ
 • เชียงใหม่
2020
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงใหม่
1606
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
2174
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
2125
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
1611
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
1339
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
20.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.99 บาท
ดีเซล
20.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×