ที่เที่ยว
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
2246
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงราย
2326
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
3234
 • ช็อปปิ้ง/ตลาดต่างๆ
 • เชียงราย
6313
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
2088
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงราย
1477
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงราย
2684
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงราย
2019
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.16 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.09 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.94 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด เชียงใหม่
จังหวัด ชุมพร
จังหวัด เชียงราย
จังหวัด อุบลราชธานี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×