ที่กิน
 • เครื่องดื่ม
 • ลำปาง
 • 100 - 300 บาท
2325
 • เครื่องดื่ม
 • ลำปาง
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1552
 • อาหารเช้า
 • ลำปาง
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1940
 • เครื่องดื่ม
 • ลำปาง
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2094
 • เครื่องดื่ม
 • ลำปาง
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1632
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
17.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
18.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
15.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
14.84 บาท
ดีเซล
20.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.36 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×