ที่กิน
 • เครื่องดื่ม
 • พิษณุโลก
 • 100 - 300 บาท
3152
 • ร้านส้มตำ
 • พิษณุโลก
 • 100 - 300 บาท
2547
 • อาหารเช้า
 • พิษณุโลก
 • 100 - 300 บาท
2704
 • เครื่องดื่ม
 • พิษณุโลก
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3103
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • พิษณุโลก
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2333
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • พิษณุโลก
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2695
 • ของหวาน
 • พิษณุโลก
 • ต่ำกว่า 100 บาท
7860
 • อาหารเช้า
 • พิษณุโลก
 • 100 - 300 บาท
2917
 • อาหารเช้า
 • พิษณุโลก
 • 100 - 300 บาท
2970
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
24.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.76 บาท
ค้นหารถเช่า