ที่กิน
 • เครื่องดื่ม
 • จันทบุรี
 • 100 - 300 บาท
1855
 • อาหารทะเล
 • จันทบุรี
 • 100 - 300 บาท
2421
 • อาหารทะเล
 • จันทบุรี
 • 100 - 300 บาท
4125
 • อาหารทะเล
 • จันทบุรี
 • 100 - 300 บาท
2267
 • อาหารทะเล
 • จันทบุรี
 • 100 - 300 บาท
1932
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • จันทบุรี
 • 100 - 300 บาท
1639
 • อาหารทะเล
 • จันทบุรี
 • 100 - 300 บาท
2450
 • เครื่องดื่ม
 • จันทบุรี
 • 100 - 300 บาท
1595
 • ไอศครีม
 • จันทบุรี
 • 100 - 300 บาท
2141
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.29 บาท
ดีเซล
24.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.36 บาท
ค้นหารถเช่า