ที่กิน
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • กาญจนบุรี
 • ต่ำกว่า 100 บาท
4886
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
6511
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
3883
 • อาหารเช้า
 • กาญจนบุรี
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1791
 • เครื่องดื่ม
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
2935
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
3757
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
3271
 • เครื่องดื่ม
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
5466
 • เครื่องดื่ม
 • กาญจนบุรี
 • 100 - 300 บาท
5393
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ค้นหารถเช่า