เช็คอินกินเที่ยว / ปฎิทินท่องเที่ยว / ททท. นครราชสีมา เชิญร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 256
ปฎิทินท่องเที่ยว   
ททท. นครราชสีมา เชิญร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 256
ทีมรักบ้านเกิด 21 กุมภาพันธ์ 2560
280


จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรือ “งานย่าโม” ถือเป็นงานที่จังหวัดนครราชสีมาและชาวนครราชสีมาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะ การเคารพซึ่งวีรกรรมของคุณหญิงโม ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจมีมากมาย เริ่มต้นในวันที่ 23 มีนาคม 2560 พิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารี เวลา 09.30 น. ณ วัดศาลาลอย พิธีอัญเชิญคบเพลิงพิธีเปิดงานจากสตรีเมืองโคราชจาก 4 มุมเมือง ขบวนที่ 1 เริ่มต้นที่ ทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย ขบวนที่ 2 เริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ขบวนที่ 3 เริ่มต้นจากเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว และขบวนที่ 4 เริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอเสิงสาง เวลาประมาณ 16.30 น. พบกับสุดยอดขบวนแห่ภายใต้คำขวัญ "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดีหมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน" จำนวน 5 ขบวน และที่พลาดไม่ได้กับความสวยงามของการรำบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยการนำของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสตรีชาวโคราชและลูกหลานชาวโคราชอีก 9 โรงเรียน พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยพราหมณ์ราชสำนักราชวัง สำหรับกิจกรรมวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบด้วยการประกวดหลานสาวย่าโม ประจำปี 2560 และการเดินแฟชั่นผ้าไหม ณ เวทีกลาง กิจการการออกร้านกาชาด ตลอด 12 วัน 12 คืน การจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ การจัดกิจกรรม การแสดงประวัติเมืองโคราช ประวัติและวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี การจัดแสดงเพลงโคราช การประดับตกแต่งบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเป็นจุดถ่ายภาพ การออกร้านอาหารต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา การจัดแสดงและจำหน่ายกล้วยไม้ การประกวด ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาไทย/ชมรมกล้วยไม้สุรนารี การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงมหรสพ จากศิลปินที่มีชื่อเสียง ชมฟรีตลอด 12 วัน 12 คืน ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถท่องเที่ยวในบริเวณตัวเมืองโคราช เช่น วัดพระนารายณ์ วัดพายัพ วัดศาลาลอย อิ่มอร่อยไปกับขนมจีนบ้านประโดกและหมี่โคราช ก่อนกลับแวะชมและเลือกซื้อของฝากเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4424 2102, 0 4424 4252
ประวัติความเป็นมาของการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีนั้น เมื่อครั้งสร้างอนุสาวรีย์เสร็จแล้วได้นำมาประดิษฐาน ณ ประตูชุมพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2477 โดยได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านของท้าวสุรนารี อัญเชิญโกศบรรจุอัฐิจากวัดพระนารายณ์มหาราช มายังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้ว ได้ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2477 ประกอบพิธีพราหมณ์ พิธีบวงสรวง และมีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2477 รวม 5 วัน 5 คืน เมื่อเสร็จงานฉลองใน พ.ศ. 2477 แล้ว ได้ประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร พลเรือน ตำรวจ พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวนครราชสีมา ปรึกษากำหนดวันทำการฉลองและสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจำปี โดยกำหนดวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 เป็นงานฉลอง ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา (ส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ) องค์การบริหารส่วนบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนคราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สื่อมวลชน พี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมา ร่วมกันจัดงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมภายในงาน วันที่ 23 มีนาคม 2560 - กิจกรรมการวิ่งคบไฟ จาก 4 มุมเมือง โดยมีจุดเริ่มต้น ดังนี้ ขบวนที่ 1 จุดเริ่มต้น ณ บริเวณอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย ขบวนที่ 2 จุดเริ่มต้น ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ขบวนที่ 3 จุดเริ่มต้น ณ บริเวณ สนง.เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว ขบวนที่ 4 จุดเริ่มต้น ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเสิงสาง - พิธีบวงสรวงอัฐิ ท่านท้าวสุรนารี เวลา 09.20 ณ วัดศาลาลอย - พิธีเปิดงาน มีกิจกรรม ดังนี้ - ขบวนสักการะคุณย่าโม รวม5๕ ขบวน ดังนี้ 1. ขบวน เมืองหญิงกล้า 2. ขบวน ผ้าไหมดี หมี่โคราช 3. ขบวน ปราสาทหิน 4. ขบวน ดินด่านเกวียน 5. ขบวน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน - การรำบวงสรวงคุณย่าโม (3,409 คน) โดยการนำของ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา - พิธีถวายพานบายศรี เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยประชาชนทั่วไปสามารถเช่าบูชาพานบายศรีเพื่อถวายสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีได้ วันที่ 24 มีนาคม 2560 - พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี กิจกรรมการบวงสรวงถวายเครื่องสักการะฯ กิจกรรมต่าง ๆ (ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2560) - การประกวดหลานสาวย่าโม ประจำปี 2560 ณ เวทีกลาง - การเดินแฟชั่นผ้าไหม ณ เวทีกลาง - กิจการการออกร้านกาชาด ตลอด 12 วัน 12 คืน(จับรางวัลใหญ่ในวันที่ 3 เมษายน 2560) - การจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ - การจัดกิจกรรมการแสดงประวัติเมืองโคราช ประวัติและวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี, การจัดแสดงเพลงโคราช, การประดับตกแต่งบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเป็นจุดถ่ายภาพ - การออกร้านอาหารต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา การจัดแสดงและจำหน่ายกล้วยไม้ การประกวด ไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาไทย/ชมรมกล้วยไม้สุรนารี - การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง) ศาลากลางจังหวังนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4424 2102 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3666 โทรสาร 0 4421 3667 อีเมล tatsima@tat.or.th www.tourismthailand.org/nakhonratchasima www.facebook.com/tat.korat

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:
ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×