เช็คอินกินเที่ยว / ปฎิทินท่องเที่ยว / ททท. สมุทรสงคราม เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ปฎิทินท่องเที่ยว   
ททท. สมุทรสงคราม เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ทีมรักบ้านเกิด 31 มกราคม 2560
183


นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.2) ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัด “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระราชทานศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยพร้อมเพียงกัน

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น - “ลานตามรอยพ่อรู้พอเพียง” นิทรรศการอันเนื่องในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 - นิทรรศการมีชีวิต กว่าจะมาเป็นโขน สาธิตการฝึกหัดโขนและละคร ของยุวศิลปินมูลนิธิ ร.2 - นิทรรศการเครื่องแต่งกาย ชมสาธิตการสร้างเครื่องศิราภรณ์ เช่น หัวโขน ชฎา (พระ นาง) รัดเกล้า กระบังหน้า และการจัดนิทรรศการวิจิตรมณเฑียร กิจกรรมตามพระราชดำริ ประกวดวาดภาพของประชาชน และผู้สูงอายุ - กิจกรรมลานกวี “โครงการสืบสานภาษาและวรรณศิลป์” อ่านบทพระราชนิพนธ์ ร.2 ทำนองเสนาะ ขับเสภาบทเห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นต้น - นิทรรศการ “โครงการอันเนื่องมาจากสวนพรรณไม้ในวรรณคดี” - สาธิตและจำหน่ายขนมหวานขนมสายราชสกุลอันเนื่องในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทองพลุ ม้าฮ่อ มะปรางริ้ว เป็นต้น - การออกร้าน จิตรลดา จิปาถะ ร้านภัทรพัฒน์ ร้านกาชาดสมุทรสงคราม - “ลานมรดกภูมิปัญญา พาทำกิน” และ “ลานวิถีชุมชน คนสมุทรสงคราม” - สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ไข่วิจิตร หัวโขน เบญจรงค์ เป็นต้น - นิทรรศการ “เกษตรพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ” สาธิตการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เกษตรแปรรูป ผักปลอดสารพิษ - นิทรรศการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช การเลี้ยงปลานิล ปลากระโห้ ปลาหมอเทศ ปลานวลจันทร์ทะเล โดยกิจกรรมข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในงานฯ นอกจากนี้ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาร้านอาหารคาวหวานพื้นบ้านนำมาออกร้านจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือก ชม ชิม ช็อป แชะ แชร์ กันอีกด้วย เช่น ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิ-ใบชะคราม หอยหลอดผัดฉ่า ปลาทูนึ่ง อาหารทะเลแปรรูป และขนมไทยโบราณอีกหลายหลายชนิด ทั้งนี้ ในวันจัดงานดังกล่าว อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) ยังได้ยกเว้นค่าเข้าชมให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) โทรศัพท์ 0 3475 1376 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0 3475 2847- อีเมล tatsmsk@tat.or.th เฟซบุ๊กแฟนเพจ : TAT Samut Songkhram TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:
ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×