เช็คอินกินเที่ยว / ปฎิทินท่องเที่ยว / เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2560
ปฎิทินท่องเที่ยว   
เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2560
ทีมรักบ้านเกิด 10 เมษายน 2560
229


กำหนดการ เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2560 ณ สวนศรีธรรมาโศกราชและสนามหน้าเมือง มหามงคลแห่งชีวิต เทวาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ชมพิธีอลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ หนึ่งเดียวในเมืองไทย วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. - พิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เวลา 16.00 - 21.00 น. - การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน - มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช เวลา 14.00 - 17.00 น. - พิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง เวลา 17.00 น. - พร้อมกันบริเวณมณฑลพิธี เวลา 18.00 น. - พิธีบวงสรวงเทวาภิเษก เวลา 16.00 - 21.00 น. - การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน - มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 06.30 น. - ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ไทย (พระสงฆ์จำนวน 49 รูป) ณ สนามหน้าเมือง เวลา 10.30 น. - อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐาน ณ สนามหน้าเมือง เวลา 16.00 - 21.00 น. - การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน - มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ - ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์, การละเล่นต่างๆ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. - พิธีบวงสรวงพระอิศวร ณ ฐานพระสยม บริเวณตลาดท่าชี เวลา 18.30 น. - ตั้งขบวนพิธีแห่นางดาน ณ ฐานพระสยม เคลื่อนไปที่สวนศรีธรรมาโศกราช เวลา 19.00 น. - การแสดง แสง เสียง สื่อผสม อลังการนางดานตำนานเมืองนครฯ เวลา 16.00 - 21.00 น. - มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 16.00 - 21.00 น. - การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน - มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ วันที่ 14 เมษายน 2560 พิธีแห่นางดาน ชม แสง เสียง สื่อผสม ณ สวนศรีธรรมาโศกราช ชาวนครศรีธรรมาโศกราช เรียกว่า "วันว่าง" เชื่อกันว่าเจ้าเมืองยังสถิตอยู่บนสวรรค์ ในวันนี้ไม่มีเจ้าเมืองประจำเมืองคุ้มครองรักษา ประชาชนร่วมกันทำบุญ แล้วนำอาหารและเครื่องบูชาไปเตารพผู้สูงอาวุโสและพระสงฆ์ โดยถือโอกาสนี้ขอพรรดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้จะมีการละเล่นพื้นบ้านเพื่อความรื่นเริง และสนุกสนาน เทศบาลนครนครศรีธรรมาโศกราชร่วมกับ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราชฟื้นฟูประเพณีแห่นางดาน ซึ่งเป็นประเพณีทางศาสนาพราหมณ์เป็นส่วนหนึ่งของประเพณียัมปวายหรือประเพณีโล้ชิงช้า ถือเป็นการอัญเชิญเทพชั้นรอง 3 องค์ มารอรับเสด็จพระอิศวรที่จะเสด็จมายังโลกมนุษย์ในช่วงเดือนยี่ของทุกปี เชื่อกันว่า เป็นการประสาทพรให้มีความสุขสบาย คุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัย บันดาลความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร เทพที่อัญเชิญรับเสด็จประกอบด้วย พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี เทพดังกล่าวนี้ จารึกหรือแกะสลักลงบนแผ่นไม้ ชาวนครศรีธรรมราชเรียกไม้แกะสลักดังกล่าวนี้ว่า "นางกระดาน" หรือนางดาน เมื่อถึงวันพิธีอัญเชิญก็เชิญนางการะดานทั้ง 3 นี้ มายังเสาชิงช้าในหอพระอิศวร เพื่อรอรับพระอิศวร ที่จะเสด็จเยี่ยมโลกมายังเสาชิงช้าดังกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:
ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×