เช็คอินกินเที่ยว / ปฎิทินท่องเที่ยว / ททท. สุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ปร
ปฎิทินท่องเที่ยว   
ททท. สุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ปร
ทีมรักบ้านเกิด 23 มีนาคม 2560
173


ไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่ ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2560 ในวันที่ 13-14 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย พร้อมกับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคล

วันที่ 13 เมษายน 2560 ชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรีตั้งแต่ เวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรีได้อัญเชิญหลวงพ่อโตทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเข้าร่วมขบวนแห่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสรงน้ำพระองค์หลวงพ่อโตทองคำ มีขนาดความสูง 23 นิ้ว ปางป่าเลไลยก์ โครงสร้างภายในเป็นทองเหลืองหนัก 36 กิโลกรัม หุ้มทองคำแท้ (ทองคำสวิส) 99.99% ความหนา #16 ทองคำหนัก 5.715 กิโลกรัม แท่นประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตทองคำได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จารึกอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ไว้เป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี นับเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานครั้งนี้ พร้อมกับชมการประกวดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์เอกลักษณ์ชนพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ จำนวน 10 อำเภอ การแต่งชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2560 การแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง ได้แก่ เสรี รุ่งสว่าง เปาวลี และจ่อย ไมค์ทองคำ การจัดจำหน่ายมหกรรมอาหารอร่อย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ชมฟรีตลอดงาน!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 5380 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3552 5880, 0 3552 5867, www.tatsuphan.net

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:
ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×