ประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2561

10 ปี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ชูเเนวคิด "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน" หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำเกษตรแม่นยำและการตลาดออนไลน์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย เปลี่ยนภูมิทัศน์ภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนปูทางสู่ประเทศไทย 4.0


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จัดพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ.อสมท. โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และนางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเ...


-------------------------------------

คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ
พิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีพ.ศ2560

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับดีแทค และกรมส่งเสริมการเกษตร จัดพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีพ.ศ.2560 ณ อาคารจามจุรีสแควร์


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับดีแทค และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีพ.ศ.2560 โดยนายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดีแทค และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เป็นประธานในพิธี
โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส. จิราวรรณ คำซาว จ.เชียงใหม่ เกษตรกรนักวิจัยผลิตภัณฑ์เสร...


-------------------------------------

คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ
คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ