ราคาตลาดสด
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561
 สัตว์น้ำจืด
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) ขนาด 10-12 ตัว/กก. 360.00  10.00
ขนาด 13-15 ตัว/กก. 340.00  20.00
ขนาด 16-18 ตัว/กก. 280.00  20.00
ขนาด 19-20 ตัว/กก. 260.00  0.00
ขนาด 21-25 ตัว/กก. 245.00  5.00
ขนาด 26-30 ตัว/กก. 210.00  10.00
กุ้งขาว (เกษตร) ขนาด 41-50 ตัว/กก. 220.00  30.00
ขนาด 51-60 ตัว/กก. 210.00  10.00
ขนาด 61-70 ตัว/กก. 180.00  10.00
ขนาด 71-80 ตัว/กก. 170.00  10.00
ขนาด 81-90 ตัว/กก. 155.00  15.00
ขนาด 91-100 ตัว/กก. 145.00  15.00
กุ้งโปร่งไข่ ขนาด 35-40 ตัว/กก. 210.00  30.00
ขนาด 41-45 ตัว/กก. 185.00  25.00
ขนาด 46-50 ตัว/กก. 160.00  10.00
กุ้งแม่น้ำ ขนาด 4 ตัว/กก. 1,000.00  0.00
ขนาด 5 ตัว/กก. 920.00  20.00
ขนาด 6 ตัว/กก. 800.00  0.00
ขนาด 7 ตัว/กก. 680.00  20.00
ขนาด 8 ตัว/กก. 600.00  0.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 16/10/2561
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า ราคา
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 10-12 ตัว/กก.
360.00
บาท/กก.
 10.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 13-15 ตัว/กก.
340.00
บาท/กก.
 20.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 16-18 ตัว/กก.
280.00
บาท/กก.
 20.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 19-20 ตัว/กก.
260.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 21-25 ตัว/กก.
245.00
บาท/กก.
 5.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง) :
ขนาด 26-30 ตัว/กก.
210.00
บาท/กก.
 10.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 41-50 ตัว/กก.
220.00
บาท/กก.
 30.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 51-60 ตัว/กก.
210.00
บาท/กก.
 10.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 61-70 ตัว/กก.
180.00
บาท/กก.
 10.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 71-80 ตัว/กก.
170.00
บาท/กก.
 10.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 81-90 ตัว/กก.
155.00
บาท/กก.
 15.00
กุ้งขาว (เกษตร) :
ขนาด 91-100 ตัว/กก.
145.00
บาท/กก.
 15.00
กุ้งโปร่งไข่ :
ขนาด 35-40 ตัว/กก.
210.00
บาท/กก.
 30.00
กุ้งโปร่งไข่ :
ขนาด 41-45 ตัว/กก.
185.00
บาท/กก.
 25.00
กุ้งโปร่งไข่ :
ขนาด 46-50 ตัว/กก.
160.00
บาท/กก.
 10.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาด 4 ตัว/กก.
1,000.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาด 5 ตัว/กก.
920.00
บาท/กก.
 20.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาด 6 ตัว/กก.
800.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาด 7 ตัว/กก.
680.00
บาท/กก.
 20.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาด 8 ตัว/กก.
600.00
บาท/กก.
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×