ราคาตลาดสด
ตลาดบางกะปิ
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560
 ไข่
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/100ฟอง) เพิ่ม/ลด
ไข่นกกระทา สด 82.00  3.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/10ฟอง) เพิ่ม/ลด
ไข่ไก่ เบอร์ 0 43.00  0.00
เบอร์ 1 41.00  1.00
เบอร์ 2 39.00  0.00
เบอร์ 3 37.00  1.00
เบอร์ 4 35.00  0.00
เบอร์ 5 33.00  0.00
ไข่เค็ม 75.00  0.00
ไข่เป็ด ขนาดใหญ่ 65.00  0.00
ไข่เยี่ยวม้า 75.00  0.00
 เนื้อสัตว์
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ไก่ ไก่ตัว (ไก่อ่อน) 95.00  3.00
เครื่องในไก่ 72.00  3.00
น่องไก่ 72.00  3.00
เนื้ออกไก่ 72.00  3.00
ปีกเต็ม 72.00  3.00
เป็ด เครื่องใน 72.00  1.00
วัว ตับวัว 140.00  10.00
เนื้อวัว 220.00  0.00
เนื้อสันนอก 220.00  0.00
เนื้อสันใน 160.00  0.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 28/04/2560
ตลาดบางกะปิ
ชนิดสินค้า ราคา
ไข่นกกระทา :
สด
82.00
บาท/100ฟอง
 3.00
ไข่ไก่ :
เบอร์ 0
43.00
บาท/10ฟอง
 0.00
ไข่ไก่ :
เบอร์ 1
41.00
บาท/10ฟอง
 1.00
ไข่ไก่ :
เบอร์ 2
39.00
บาท/10ฟอง
 0.00
ไข่ไก่ :
เบอร์ 3
37.00
บาท/10ฟอง
 1.00
ไข่ไก่ :
เบอร์ 4
35.00
บาท/10ฟอง
 0.00
ไข่ไก่ :
เบอร์ 5
33.00
บาท/10ฟอง
 0.00
ไข่เค็ม
75.00
บาท/10ฟอง
 0.00
ไข่เป็ด :
ขนาดใหญ่
65.00
บาท/10ฟอง
 0.00
ไข่เยี่ยวม้า
75.00
บาท/10ฟอง
 0.00
ไก่ :
ไก่ตัว (ไก่อ่อน)
95.00
บาท/กก.
 3.00
ไก่ :
เครื่องในไก่
72.00
บาท/กก.
 3.00
ไก่ :
น่องไก่
72.00
บาท/กก.
 3.00
ไก่ :
เนื้ออกไก่
72.00
บาท/กก.
 3.00
ไก่ :
ปีกเต็ม
72.00
บาท/กก.
 3.00
เป็ด :
เครื่องใน
72.00
บาท/กก.
 1.00
วัว :
ตับวัว
140.00
บาท/กก.
 10.00
วัว :
เนื้อวัว
220.00
บาท/กก.
 0.00
วัว :
เนื้อสันนอก
220.00
บาท/กก.
 0.00
วัว :
เนื้อสันใน
160.00
บาท/กก.
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×