ราคาตลาดสด
ตลาดเยาวราช
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563
หมวดสินค้า :
 อาหารสด
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เนื้อสัตว์ กระเพาะหมู 200.00  20.00
ไก่ดำ ทั้งตัว 200.00  0.00
ไก่บ้าน ทั้งตัว 150.00  10.00
เป็ด ทั้งตัว 140.00  0.00
เอ็นหมู 180.00  20.00
ผลไม้ พุทราจีน 150.00  30.00
มะเฟือง 70.00  10.00
ส้มเขียวหวาน 100.00  0.00
ส้มโชกุน. 140.00  20.00
ส้มสายน้ำผึ้ง 100.00  0.00
ผัก จิงจูฉ่าย 100.00  15.00
ใบปอสด 90.00  20.00
ผักตั้งโอ๋ 180.00  60.00
รากบัวจีน 150.00  50.00
หญ้าไผ่น้ำ 90.00  10.00
อาหารทะเล กรรเชียงปู 1,800.00  0.00
ปลาจีน 65.00  5.00
ปลาหมึกกรอบ 130.00  10.00
ปลิงทะเล 900.00  100.00
แมงกระพรุน 130.00  10.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 20/10/2563
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า ราคา
เนื้อสัตว์ :
กระเพาะหมู
200.00
บาท/กก.
 20.00
เนื้อสัตว์ :
ไก่ดำ ทั้งตัว
200.00
บาท/กก.
 0.00
เนื้อสัตว์ :
ไก่บ้าน ทั้งตัว
150.00
บาท/กก.
 10.00
เนื้อสัตว์ :
เป็ด ทั้งตัว
140.00
บาท/กก.
 0.00
เนื้อสัตว์ :
เอ็นหมู
180.00
บาท/กก.
 20.00
ผลไม้ :
พุทราจีน
150.00
บาท/กก.
 30.00
ผลไม้ :
มะเฟือง
70.00
บาท/กก.
 10.00
ผลไม้ :
ส้มเขียวหวาน
100.00
บาท/กก.
 0.00
ผลไม้ :
ส้มโชกุน.
140.00
บาท/กก.
 20.00
ผลไม้ :
ส้มสายน้ำผึ้ง
100.00
บาท/กก.
 0.00
ผัก :
จิงจูฉ่าย
100.00
บาท/กก.
 15.00
ผัก :
ใบปอสด
90.00
บาท/กก.
 20.00
ผัก :
ผักตั้งโอ๋
180.00
บาท/กก.
 60.00
ผัก :
รากบัวจีน
150.00
บาท/กก.
 50.00
ผัก :
หญ้าไผ่น้ำ
90.00
บาท/กก.
 10.00
อาหารทะเล :
กรรเชียงปู
1,800.00
บาท/กก.
 0.00
อาหารทะเล :
ปลาจีน
65.00
บาท/กก.
 5.00
อาหารทะเล :
ปลาหมึกกรอบ
130.00
บาท/กก.
 10.00
อาหารทะเล :
ปลิงทะเล
900.00
บาท/กก.
 100.00
อาหารทะเล :
แมงกระพรุน
130.00
บาท/กก.
 10.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×