ราคาตลาดสด
ตลาด อ.ต.ก.
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 เนื้อสัตว์
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
วัว น่องโคขุน 460.00  10.00
เนื้อลูกมะพร้าวโคขุน 350.00  0.00
ลิ้นวัว 350.00  0.00
สะโพกโคขุน 350.00  0.00
สันโคขุน 420.00  30.00
สันโคนม 450.00  0.00
หางวัว 450.00  50.00
เอ็นขาวัว 320.00  20.00
หมู ซี่โครงอ่อน 210.00  10.00
ตับหมู 180.00  0.00
เนื้อแดง 200.00  0.00
สะโพกหมู 200.00  0.00
สันใน 205.00  5.00
สามชั้น 200.00  0.00
 สัตว์น้ำจืด
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กุ้งแม่น้ำ ขนาดจัมโบ้ 1,400.00  50.00
ขนาดรอง 1,250.00  50.00
ขนาดกลาง 1,100.00  100.00
ขนาดเล็ก 950.00  50.00
กุ้ง กุ้งก้ามกราม 650.00  0.00
ไข่กุ้ง 200.00  0.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 21/10/2563
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า ราคา
วัว :
น่องโคขุน
460.00
บาท/กก.
 10.00
วัว :
เนื้อลูกมะพร้าวโคขุน
350.00
บาท/กก.
 0.00
วัว :
ลิ้นวัว
350.00
บาท/กก.
 0.00
วัว :
สะโพกโคขุน
350.00
บาท/กก.
 0.00
วัว :
สันโคขุน
420.00
บาท/กก.
 30.00
วัว :
สันโคนม
450.00
บาท/กก.
 0.00
วัว :
หางวัว
450.00
บาท/กก.
 50.00
วัว :
เอ็นขาวัว
320.00
บาท/กก.
 20.00
หมู :
ซี่โครงอ่อน
210.00
บาท/กก.
 10.00
หมู :
ตับหมู
180.00
บาท/กก.
 0.00
หมู :
เนื้อแดง
200.00
บาท/กก.
 0.00
หมู :
สะโพกหมู
200.00
บาท/กก.
 0.00
หมู :
สันใน
205.00
บาท/กก.
 5.00
หมู :
สามชั้น
200.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาดจัมโบ้
1,400.00
บาท/กก.
 50.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาดรอง
1,250.00
บาท/กก.
 50.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาดกลาง
1,100.00
บาท/กก.
 100.00
กุ้งแม่น้ำ :
ขนาดเล็ก
950.00
บาท/กก.
 50.00
กุ้ง :
กุ้งก้ามกราม
650.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้ง :
ไข่กุ้ง
200.00
บาท/กก.
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×