ราคาตลาดสด
ตลาดไท
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563
 ดอกไม้ในประเทศ
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ดอกบานไม่รู้โรย 130.00  0.00
ใบตอง 60.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/กำ) เพิ่ม/ลด
กล้วยไม้ 130.00  0.00
กุหลาบ สีขาว 160.00  0.00
สีแดง 150.00  10.00
บัว 55.00  5.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ถุง100ดอก) เพิ่ม/ลด
ดาวเรือง สีทอง ขนาดจัมโบ้พิเศษ 150.00  20.00
สีทอง ขนาดจัมโบ้ 125.00  0.00
สีทอง ขนาดรอง 100.00  10.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ลิตร) เพิ่ม/ลด
ดอกรัก 120.00  0.00
มะลิ 300.00  50.00
  • 1
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 29/10/2563
ตลาดไท
ชนิดสินค้า ราคา
ดอกบานไม่รู้โรย
130.00
บาท/กก.
 0.00
ใบตอง
60.00
บาท/กก.
 0.00
กล้วยไม้
130.00
บาท/กำ
 0.00
กุหลาบ :
สีขาว
160.00
บาท/กำ
 0.00
กุหลาบ :
สีแดง
150.00
บาท/กำ
 10.00
บัว
55.00
บาท/กำ
 5.00
ดาวเรือง :
สีทอง ขนาดจัมโบ้พิเศษ
150.00
บาท/ถุง100ดอก
 20.00
ดาวเรือง :
สีทอง ขนาดจัมโบ้
125.00
บาท/ถุง100ดอก
 0.00
ดาวเรือง :
สีทอง ขนาดรอง
100.00
บาท/ถุง100ดอก
 10.00
ดอกรัก
120.00
บาท/ลิตร
 0.00
มะลิ
300.00
บาท/ลิตร
 50.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×