ราคาตลาดสด
ตลาดไท
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563
 ผลไม้
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แคนตาลูป 35.00  5.00
ทุเรียน ก้านยาว 200.00  20.00
ชะนี 160.00  50.00
หมอนทอง 180.00  40.00
ฝรั่ง 25.00  3.00
มะม่วง 30.00  5.00
มะละกอ ฮอลแลนด์ 30.00  5.00
มังคุด 35.00  0.00
เมล่อน 40.00  0.00
ลำไย 60.00  10.00
ส้ม เขียวหวาน 38.00  3.00
โชกุน 57.00  2.00
สายน้ำผึ้ง 45.00  5.00
สับปะรด ปัตตาเวีย 22.00  3.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/เข่ง) เพิ่ม/ลด
กล้วย กล้วยหอม 450.00  50.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
แตงโม 25.00  5.00
มะพร้าวน้ำหอม 30.00  5.00
ส้มโอ 25.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/หวี) เพิ่ม/ลด
กล้วย กล้วยไข่ 20.00  4.00
กล้วยน้ำว้า 20.00  5.00
  • 1
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 20/10/2563
ตลาดไท
ชนิดสินค้า ราคา
แคนตาลูป
35.00
บาท/กก.
 5.00
ทุเรียน :
ก้านยาว
200.00
บาท/กก.
 20.00
ทุเรียน :
ชะนี
160.00
บาท/กก.
 50.00
ทุเรียน :
หมอนทอง
180.00
บาท/กก.
 40.00
ฝรั่ง
25.00
บาท/กก.
 3.00
มะม่วง
30.00
บาท/กก.
 5.00
มะละกอ :
ฮอลแลนด์
30.00
บาท/กก.
 5.00
มังคุด
35.00
บาท/กก.
 0.00
เมล่อน
40.00
บาท/กก.
 0.00
ลำไย
60.00
บาท/กก.
 10.00
ส้ม :
เขียวหวาน
38.00
บาท/กก.
 3.00
ส้ม :
โชกุน
57.00
บาท/กก.
 2.00
ส้ม :
สายน้ำผึ้ง
45.00
บาท/กก.
 5.00
สับปะรด :
ปัตตาเวีย
22.00
บาท/กก.
 3.00
กล้วย :
กล้วยหอม
450.00
บาท/เข่ง
 50.00
แตงโม
25.00
บาท/ลูก
 5.00
มะพร้าวน้ำหอม
30.00
บาท/ลูก
 5.00
ส้มโอ
25.00
บาท/ลูก
 0.00
กล้วย :
กล้วยไข่
20.00
บาท/หวี
 4.00
กล้วย :
กล้วยน้ำว้า
20.00
บาท/หวี
 5.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×