ราคาตลาดสด
ตลาดไท
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563
 ผัก
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กระชาย 50.00  5.00
กระเทียมจีน 90.00  20.00
กระเทียมไทย 140.00  20.00
กะหล่ำดอก 25.00  5.00
กะหล่ำปลี 18.00  2.00
กุ้ยช่าย 100.00  10.00
ข่าอ่อน 40.00  0.00
ต้นหอม 60.00  20.00
ถั่วฝักยาว 60.00  5.00
ผักกาดหอม 30.00  0.00
ผักชี 150.00  20.00
พริกไทยอ่อน 210.00  10.00
พริกสด 70.00  10.00
ฟักทอง 25.00  0.00
มะนาว 60.00  20.00
ยอดมะพร้าว 40.00  5.00
หน่อไม้ 35.00  15.00
หอมแดง 90.00  10.00
เห็ดนางฟ้า 50.00  10.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ถุง5กก.) เพิ่ม/ลด
ข้าวโพดอ่อน 130.00  30.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 1/10/2563
ตลาดไท
ชนิดสินค้า ราคา
กระชาย
50.00
บาท/กก.
 5.00
กระเทียมจีน
90.00
บาท/กก.
 20.00
กระเทียมไทย
140.00
บาท/กก.
 20.00
กะหล่ำดอก
25.00
บาท/กก.
 5.00
กะหล่ำปลี
18.00
บาท/กก.
 2.00
กุ้ยช่าย
100.00
บาท/กก.
 10.00
ข่าอ่อน
40.00
บาท/กก.
 0.00
ต้นหอม
60.00
บาท/กก.
 20.00
ถั่วฝักยาว
60.00
บาท/กก.
 5.00
ผักกาดหอม
30.00
บาท/กก.
 0.00
ผักชี
150.00
บาท/กก.
 20.00
พริกไทยอ่อน
210.00
บาท/กก.
 10.00
พริกสด
70.00
บาท/กก.
 10.00
ฟักทอง
25.00
บาท/กก.
 0.00
มะนาว
60.00
บาท/กก.
 20.00
ยอดมะพร้าว
40.00
บาท/กก.
 5.00
หน่อไม้
35.00
บาท/กก.
 15.00
หอมแดง
90.00
บาท/กก.
 10.00
เห็ดนางฟ้า
50.00
บาท/กก.
 10.00
ข้าวโพดอ่อน
130.00
บาท/ถุง5กก.
 30.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×