ราคาตลาดสด
ตลาดไท
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562
 สัตว์น้ำจืด
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ปลา ปลาช่อน 95.00  5.00
ปลาดุก 42.00  13.00
ปลาทับทิม 95.00  5.00
ปลานิล 45.00  0.00
  • 1
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 16/10/2562
ตลาดไท
ชนิดสินค้า ราคา
ปลา :
ปลาช่อน
95.00
บาท/กก.
 5.00
ปลา :
ปลาดุก
42.00
บาท/กก.
 13.00
ปลา :
ปลาทับทิม
95.00
บาท/กก.
 5.00
ปลา :
ปลานิล
45.00
บาท/กก.
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×