ราคาตลาดสด
ตลาดไท
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561
 สัตว์น้ำจืด
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ปลา ปลาช่อน 100.00  5.00
ปลาดุก 50.00  7.00
ปลาทับทิม 85.00  5.00
ปลานิล 50.00  5.00
  • 1
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 19/10/2561
ตลาดไท
ชนิดสินค้า ราคา
ปลา :
ปลาช่อน
100.00
บาท/กก.
 5.00
ปลา :
ปลาดุก
50.00
บาท/กก.
 7.00
ปลา :
ปลาทับทิม
85.00
บาท/กก.
 5.00
ปลา :
ปลานิล
50.00
บาท/กก.
 5.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×