ราคาตลาดสด
ตลาดไท
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563
 สัตว์น้ำจืด
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ปลา ปลาช่อน 100.00  0.00
ปลาดุก 45.00  10.00
ปลาทับทิม 95.00  5.00
ปลานิล 42.00  3.00
 ผัก
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กระชาย 50.00  5.00
กระเทียมจีน 100.00  10.00
กระเทียมไทย 140.00  20.00
กะหล่ำดอก 30.00  0.00
กะหล่ำปลี 20.00  0.00
กุ้ยช่าย 100.00  10.00
ข่าอ่อน 40.00  0.00
ต้นหอม 60.00  20.00
ถั่วฝักยาว 60.00  5.00
ผักกาดหอม 30.00  0.00
ผักชี 150.00  0.00
พริกไทยอ่อน 190.00  10.00
พริกสด 70.00  10.00
ฟักทอง 25.00  0.00
มะนาว 60.00  20.00
ยอดมะพร้าว 50.00  5.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 29/10/2563
ตลาดไท
ชนิดสินค้า ราคา
ปลา :
ปลาช่อน
100.00
บาท/กก.
 0.00
ปลา :
ปลาดุก
45.00
บาท/กก.
 10.00
ปลา :
ปลาทับทิม
95.00
บาท/กก.
 5.00
ปลา :
ปลานิล
42.00
บาท/กก.
 3.00
กระชาย
50.00
บาท/กก.
 5.00
กระเทียมจีน
100.00
บาท/กก.
 10.00
กระเทียมไทย
140.00
บาท/กก.
 20.00
กะหล่ำดอก
30.00
บาท/กก.
 0.00
กะหล่ำปลี
20.00
บาท/กก.
 0.00
กุ้ยช่าย
100.00
บาท/กก.
 10.00
ข่าอ่อน
40.00
บาท/กก.
 0.00
ต้นหอม
60.00
บาท/กก.
 20.00
ถั่วฝักยาว
60.00
บาท/กก.
 5.00
ผักกาดหอม
30.00
บาท/กก.
 0.00
ผักชี
150.00
บาท/กก.
 0.00
พริกไทยอ่อน
190.00
บาท/กก.
 10.00
พริกสด
70.00
บาท/กก.
 10.00
ฟักทอง
25.00
บาท/กก.
 0.00
มะนาว
60.00
บาท/กก.
 20.00
ยอดมะพร้าว
50.00
บาท/กก.
 5.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×