ราคาตลาดสด
ตลาดเยาวราช
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563
หมวดสินค้า :
 อาหารสด
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ผลไม้ ส้มสายน้ำผึ้ง 100.00  10.00
ผัก จิงจูฉ่าย 90.00  5.00
ใบปอสด 65.00  10.00
ผักตั้งโอ๋ 100.00  0.00
รากบัวจีน 120.00  20.00
หญ้าไผ่น้ำ 85.00  5.00
อาหารทะเล กรรเชียงปู 1,900.00  100.00
ปลาจีน 65.00  0.00
ปลาหมึกกรอบ 150.00  10.00
ปลิงทะเล 1,750.00  150.00
แมงกระพรุน 130.00  10.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
ผลไม้ ทับทิม 50.00  0.00
ลูกพลับ 40.00  5.00
สาลี่ 60.00  0.00
แอปเปิ้ลเขียว 30.00  5.00
แอปเปิ้ลแดง 45.00  5.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/หวี) เพิ่ม/ลด
กล้วยหอมทอง 120.00  0.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 1/10/2563
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า ราคา
ผลไม้ :
ส้มสายน้ำผึ้ง
100.00
บาท/กก.
 10.00
ผัก :
จิงจูฉ่าย
90.00
บาท/กก.
 5.00
ผัก :
ใบปอสด
65.00
บาท/กก.
 10.00
ผัก :
ผักตั้งโอ๋
100.00
บาท/กก.
 0.00
ผัก :
รากบัวจีน
120.00
บาท/กก.
 20.00
ผัก :
หญ้าไผ่น้ำ
85.00
บาท/กก.
 5.00
อาหารทะเล :
กรรเชียงปู
1,900.00
บาท/กก.
 100.00
อาหารทะเล :
ปลาจีน
65.00
บาท/กก.
 0.00
อาหารทะเล :
ปลาหมึกกรอบ
150.00
บาท/กก.
 10.00
อาหารทะเล :
ปลิงทะเล
1,750.00
บาท/กก.
 150.00
อาหารทะเล :
แมงกระพรุน
130.00
บาท/กก.
 10.00
ผลไม้ :
ทับทิม
50.00
บาท/ลูก
 0.00
ผลไม้ :
ลูกพลับ
40.00
บาท/ลูก
 5.00
ผลไม้ :
สาลี่
60.00
บาท/ลูก
 0.00
ผลไม้ :
แอปเปิ้ลเขียว
30.00
บาท/ลูก
 5.00
ผลไม้ :
แอปเปิ้ลแดง
45.00
บาท/ลูก
 5.00
ผลไม้ :
กล้วยหอมทอง
120.00
บาท/หวี
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×