ราคาตลาดสด
ตลาดเยาวราช
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563
หมวดสินค้า :
 อาหารแห้ง
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เห็ด เห็ดหอมจีน ขนาดเล็ก 300.00  30.00
เห็ดหูหนู 250.00  10.00
เห็ดหูช้าง 280.00  30.00
เห็ดหลินจือ 350.00  30.00
อาหารแห้ง ดอกไม้จีน 230.00  10.00
ดอกหญ้านางนวล 260.00  0.00
ใบปอ 120.00  20.00
ผักดำ(ผักแห้ง) 300.00  50.00
ฟองเต้าหู้ 240.00  20.00
สาหร่าย 650.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
สมุนไพร ลูกหล่อฮั้งกวย 15.00  0.00
 อาหารสด
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เนื้อสัตว์ กระเพาะหมู 230.00  50.00
ไก่ดำ ทั้งตัว 200.00  0.00
ไก่บ้าน ทั้งตัว 160.00  10.00
เป็ด ทั้งตัว 140.00  15.00
เอ็นหมู 180.00  50.00
ผลไม้ พุทราจีน 180.00  30.00
มะเฟือง 75.00  10.00
ส้มเขียวหวาน 100.00  10.00
ส้มโชกุน. 160.00  20.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 1/10/2563
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า ราคา
เห็ด :
เห็ดหอมจีน ขนาดเล็ก
300.00
บาท/กก.
 30.00
เห็ด :
เห็ดหูหนู
250.00
บาท/กก.
 10.00
เห็ด :
เห็ดหูช้าง
280.00
บาท/กก.
 30.00
เห็ด :
เห็ดหลินจือ
350.00
บาท/กก.
 30.00
อาหารแห้ง :
ดอกไม้จีน
230.00
บาท/กก.
 10.00
อาหารแห้ง :
ดอกหญ้านางนวล
260.00
บาท/กก.
 0.00
อาหารแห้ง :
ใบปอ
120.00
บาท/กก.
 20.00
อาหารแห้ง :
ผักดำ(ผักแห้ง)
300.00
บาท/กก.
 50.00
อาหารแห้ง :
ฟองเต้าหู้
240.00
บาท/กก.
 20.00
อาหารแห้ง :
สาหร่าย
650.00
บาท/กก.
 0.00
สมุนไพร :
ลูกหล่อฮั้งกวย
15.00
บาท/ลูก
 0.00
เนื้อสัตว์ :
กระเพาะหมู
230.00
บาท/กก.
 50.00
เนื้อสัตว์ :
ไก่ดำ ทั้งตัว
200.00
บาท/กก.
 0.00
เนื้อสัตว์ :
ไก่บ้าน ทั้งตัว
160.00
บาท/กก.
 10.00
เนื้อสัตว์ :
เป็ด ทั้งตัว
140.00
บาท/กก.
 15.00
เนื้อสัตว์ :
เอ็นหมู
180.00
บาท/กก.
 50.00
ผลไม้ :
พุทราจีน
180.00
บาท/กก.
 30.00
ผลไม้ :
มะเฟือง
75.00
บาท/กก.
 10.00
ผลไม้ :
ส้มเขียวหวาน
100.00
บาท/กก.
 10.00
ผลไม้ :
ส้มโชกุน.
160.00
บาท/กก.
 20.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×