ราคาตลาดสด
ตลาดเยาวราช
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563
หมวดสินค้า :
 อาหารแห้ง
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สมุนไพร เก๋ากี่ 400.00  0.00
เกาลัด 180.00  10.00
ดอกกุหลาบแห้ง 450.00  30.00
ดอกเก๊กฮวย 400.00  80.00
ดอกโป้ยก่าย 170.00  0.00
ดอกอัญชัน 200.00  0.00
แปะก๊วย 75.00  5.00
พุทราจีนแห้ง 170.00  0.00
มะตูมแห้ง 150.00  10.00
ลูกบัว 230.00  10.00
ลูกสำรอง 300.00  50.00
หูฉลาม ขนาด 9-10 นิ้ว 14,000.00  1,000.00
ขนาด 7-8 นิ้ว 12,800.00  700.00
ขนาด 3-4 นิ้ว 4,500.00  1,500.00
ขนาด 1-2 นิ้ว 3,500.00  2,000.00
เห็ด เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดใหญ่ 600.00  0.00
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดกลาง 500.00  0.00
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดเล็ก 400.00  0.00
เห็ดหอมจีน ขนาดใหญ่ 350.00  20.00
เห็ดหอมจีน ขนาดกลาง 330.00  30.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 1/10/2563
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า ราคา
สมุนไพร :
เก๋ากี่
400.00
บาท/กก.
 0.00
สมุนไพร :
เกาลัด
180.00
บาท/กก.
 10.00
สมุนไพร :
ดอกกุหลาบแห้ง
450.00
บาท/กก.
 30.00
สมุนไพร :
ดอกเก๊กฮวย
400.00
บาท/กก.
 80.00
สมุนไพร :
ดอกโป้ยก่าย
170.00
บาท/กก.
 0.00
สมุนไพร :
ดอกอัญชัน
200.00
บาท/กก.
 0.00
สมุนไพร :
แปะก๊วย
75.00
บาท/กก.
 5.00
สมุนไพร :
พุทราจีนแห้ง
170.00
บาท/กก.
 0.00
สมุนไพร :
มะตูมแห้ง
150.00
บาท/กก.
 10.00
สมุนไพร :
ลูกบัว
230.00
บาท/กก.
 10.00
สมุนไพร :
ลูกสำรอง
300.00
บาท/กก.
 50.00
หูฉลาม :
ขนาด 9-10 นิ้ว
14,000.00
บาท/กก.
 1,000.00
หูฉลาม :
ขนาด 7-8 นิ้ว
12,800.00
บาท/กก.
 700.00
หูฉลาม :
ขนาด 3-4 นิ้ว
4,500.00
บาท/กก.
 1,500.00
หูฉลาม :
ขนาด 1-2 นิ้ว
3,500.00
บาท/กก.
 2,000.00
เห็ด :
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดใหญ่
600.00
บาท/กก.
 0.00
เห็ด :
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดกลาง
500.00
บาท/กก.
 0.00
เห็ด :
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดเล็ก
400.00
บาท/กก.
 0.00
เห็ด :
เห็ดหอมจีน ขนาดใหญ่
350.00
บาท/กก.
 20.00
เห็ด :
เห็ดหอมจีน ขนาดกลาง
330.00
บาท/กก.
 30.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×