ราคาตลาดสด
ตลาดเยาวราช
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563
หมวดสินค้า :
 อาหารแห้ง
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กระเพาะปลา หลอด ขนาดใหญ่ 1,300.00  200.00
หลอด ขนาดกลาง 1,000.00  300.00
หลอด ขนาดเล็ก 700.00  250.00
กลม ขนาดใหญ่ 2,000.00  800.00
กลม ขนาดกลาง 1,800.00  500.00
กลม ขนาดเล็ก 1,500.00  500.00
ชา เจียวกูหลาน 280.00  20.00
ชาเขียว 280.00  100.00
ดอกมะลิ 270.00  40.00
อู่หลง 650.00  0.00
ธัญพืช เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 480.00  0.00
เมล็ดแตงโม 150.00  20.00
เมล็ดถั่วเขียว 65.00  10.00
เมล็ดถั่วดำเมือง 75.00  5.00
เมล็ดถั่วลิสง 80.00  0.00
ลูกเดือย 85.00  0.00
อัลมอนด์ 530.00  50.00
รังนก รังนกขาว 90,000.00  5,000.00
รังนกแดง 95,000.00  5,000.00
สมุนไพร กระเจี๊ยบแห้ง 230.00  20.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 1/10/2563
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า ราคา
กระเพาะปลา :
หลอด ขนาดใหญ่
1,300.00
บาท/กก.
 200.00
กระเพาะปลา :
หลอด ขนาดกลาง
1,000.00
บาท/กก.
 300.00
กระเพาะปลา :
หลอด ขนาดเล็ก
700.00
บาท/กก.
 250.00
กระเพาะปลา :
กลม ขนาดใหญ่
2,000.00
บาท/กก.
 800.00
กระเพาะปลา :
กลม ขนาดกลาง
1,800.00
บาท/กก.
 500.00
กระเพาะปลา :
กลม ขนาดเล็ก
1,500.00
บาท/กก.
 500.00
ชา :
เจียวกูหลาน
280.00
บาท/กก.
 20.00
ชา :
ชาเขียว
280.00
บาท/กก.
 100.00
ชา :
ดอกมะลิ
270.00
บาท/กก.
 40.00
ชา :
อู่หลง
650.00
บาท/กก.
 0.00
ธัญพืช :
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
480.00
บาท/กก.
 0.00
ธัญพืช :
เมล็ดแตงโม
150.00
บาท/กก.
 20.00
ธัญพืช :
เมล็ดถั่วเขียว
65.00
บาท/กก.
 10.00
ธัญพืช :
เมล็ดถั่วดำเมือง
75.00
บาท/กก.
 5.00
ธัญพืช :
เมล็ดถั่วลิสง
80.00
บาท/กก.
 0.00
ธัญพืช :
ลูกเดือย
85.00
บาท/กก.
 0.00
ธัญพืช :
อัลมอนด์
530.00
บาท/กก.
 50.00
รังนก :
รังนกขาว
90,000.00
บาท/กก.
 5,000.00
รังนก :
รังนกแดง
95,000.00
บาท/กก.
 5,000.00
สมุนไพร :
กระเจี๊ยบแห้ง
230.00
บาท/กก.
 20.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×