ราคาตลาดสด
ตลาดไท
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2562
 ผลไม้
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ส้ม โชกุน 57.00  2.00
สายน้ำผึ้ง 45.00  5.00
สับปะรด ปัตตาเวีย 22.00  3.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/เข่ง) เพิ่ม/ลด
กล้วย กล้วยหอม 450.00  50.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ลูก) เพิ่ม/ลด
แตงโม 25.00  5.00
มะพร้าวน้ำหอม 30.00  5.00
ส้มโอ 25.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/หวี) เพิ่ม/ลด
กล้วย กล้วยไข่ 20.00  4.00
กล้วยน้ำว้า 20.00  5.00
 ดอกไม้ในประเทศ
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ดอกบานไม่รู้โรย 130.00  0.00
ใบตอง 60.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/กำ) เพิ่ม/ลด
กล้วยไม้ 130.00  0.00
กุหลาบ สีขาว 160.00  0.00
สีแดง 150.00  10.00
บัว 55.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ถุง100ดอก) เพิ่ม/ลด
ดาวเรือง สีทอง ขนาดจัมโบ้พิเศษ 130.00  0.00
สีทอง ขนาดจัมโบ้ 110.00  15.00
สีทอง ขนาดรอง 90.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ลิตร) เพิ่ม/ลด
ดอกรัก 130.00  10.00
มะลิ 400.00  50.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 18/10/2562
ตลาดไท
ชนิดสินค้า ราคา
ส้ม :
โชกุน
57.00
บาท/กก.
 2.00
ส้ม :
สายน้ำผึ้ง
45.00
บาท/กก.
 5.00
สับปะรด :
ปัตตาเวีย
22.00
บาท/กก.
 3.00
กล้วย :
กล้วยหอม
450.00
บาท/เข่ง
 50.00
แตงโม
25.00
บาท/ลูก
 5.00
มะพร้าวน้ำหอม
30.00
บาท/ลูก
 5.00
ส้มโอ
25.00
บาท/ลูก
 0.00
กล้วย :
กล้วยไข่
20.00
บาท/หวี
 4.00
กล้วย :
กล้วยน้ำว้า
20.00
บาท/หวี
 5.00
ดอกบานไม่รู้โรย
130.00
บาท/กก.
 0.00
ใบตอง
60.00
บาท/กก.
 0.00
กล้วยไม้
130.00
บาท/กำ
 0.00
กุหลาบ :
สีขาว
160.00
บาท/กำ
 0.00
กุหลาบ :
สีแดง
150.00
บาท/กำ
 10.00
บัว
55.00
บาท/กำ
 0.00
ดาวเรือง :
สีทอง ขนาดจัมโบ้พิเศษ
130.00
บาท/ถุง100ดอก
 0.00
ดาวเรือง :
สีทอง ขนาดจัมโบ้
110.00
บาท/ถุง100ดอก
 15.00
ดาวเรือง :
สีทอง ขนาดรอง
90.00
บาท/ถุง100ดอก
 0.00
ดอกรัก
130.00
บาท/ลิตร
 10.00
มะลิ
400.00
บาท/ลิตร
 50.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×