ราคาตลาดสด
ตลาดไท
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 ผัก
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
หน่อไม้ 30.00  0.00
หอมแดง 100.00  0.00
เห็ดนางฟ้า 50.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/ถุง5กก.) เพิ่ม/ลด
ข้าวโพดอ่อน 120.00  0.00
แครอท 160.00  0.00
แตงกวา 120.00  0.00
ผักคะน้า 140.00  0.00
มะเขือเทศ 180.00  0.00
หอมหัวใหญ่ 180.00  0.00
 ผลไม้
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แคนตาลูป 35.00  0.00
ทุเรียน หมอนทอง 160.00  0.00
ฝรั่ง 25.00  0.00
มะม่วง 30.00  0.00
มะละกอ ฮอลแลนด์ 25.00  0.00
เมล่อน 35.00  0.00
ลำไย 60.00  0.00
ส้ม เขียวหวาน 35.00  0.00
โชกุน 50.00  0.00
สายน้ำผึ้ง 40.00  0.00
สับปะรด ปัตตาเวีย 22.00  0.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 19/02/2561
ตลาดไท
ชนิดสินค้า ราคา
หน่อไม้
30.00
บาท/กก.
 0.00
หอมแดง
100.00
บาท/กก.
 0.00
เห็ดนางฟ้า
50.00
บาท/กก.
 0.00
ข้าวโพดอ่อน
120.00
บาท/ถุง5กก.
 0.00
แครอท
160.00
บาท/ถุง5กก.
 0.00
แตงกวา
120.00
บาท/ถุง5กก.
 0.00
ผักคะน้า
140.00
บาท/ถุง5กก.
 0.00
มะเขือเทศ
180.00
บาท/ถุง5กก.
 0.00
หอมหัวใหญ่
180.00
บาท/ถุง5กก.
 0.00
แคนตาลูป
35.00
บาท/กก.
 0.00
ทุเรียน :
หมอนทอง
160.00
บาท/กก.
 0.00
ฝรั่ง
25.00
บาท/กก.
 0.00
มะม่วง
30.00
บาท/กก.
 0.00
มะละกอ :
ฮอลแลนด์
25.00
บาท/กก.
 0.00
เมล่อน
35.00
บาท/กก.
 0.00
ลำไย
60.00
บาท/กก.
 0.00
ส้ม :
เขียวหวาน
35.00
บาท/กก.
 0.00
ส้ม :
โชกุน
50.00
บาท/กก.
 0.00
ส้ม :
สายน้ำผึ้ง
40.00
บาท/กก.
 0.00
สับปะรด :
ปัตตาเวีย
22.00
บาท/กก.
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×