ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

กุ้ง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
200.00  0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
200.00  0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
200.00  0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
200.00  0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
200.00  0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
200.00  0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
200.00  0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
210.00  0.00
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 60 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
180.00  0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
180.00  0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
180.00  0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
180.00  0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
183.00  0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
183.00  0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
183.00  0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
185.00  0.00
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
170.00  0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
170.00  0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
170.00  0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
170.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
กุ้งขาวแวนาไม
ขนาด 50 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
200.00
 0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
200.00
 0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
200.00
 0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
200.00
 0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
200.00
 0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
200.00
 0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
200.00
 0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
210.00
 0.00
กุ้งขาวแวนาไม
ขนาด 60 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
180.00
 0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
180.00
 0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
180.00
 0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
180.00
 0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
183.00
 0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
183.00
 0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
183.00
 0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
185.00
 0.00
กุ้งขาวแวนาไม
ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
170.00
 0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
170.00
 0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
170.00
 0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
170.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×