ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

กุ้ง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
235.00  0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
235.00  0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
235.00  0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
235.00  0.00
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 60 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
205.00  0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
205.00  0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
205.00  0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
205.00  0.00
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
185.00  10.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
185.00  10.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
185.00  10.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
185.00  10.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
กุ้งขาวแวนาไม
ขนาด 50 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
235.00
 0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
235.00
 0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
235.00
 0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
235.00
 0.00
กุ้งขาวแวนาไม
ขนาด 60 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
205.00
 0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
205.00
 0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
205.00
 0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
205.00
 0.00
กุ้งขาวแวนาไม
ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
185.00
 10.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
185.00
 10.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
185.00
 10.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
185.00
 10.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×