ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ปลา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปลาเบญจพรรณ คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
มณีโชติแพปลา
จ.นครปฐม
15.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
15.00  0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
15.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ปลาเบญจพรรณ
คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
มณีโชติแพปลา
จ.นครปฐม
15.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
15.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
15.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×