ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ปลา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปลากะพงขาว คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
120.00  0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
170.00  15.00
ปลากะพงขาว ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ฟาร์มเลี้ยงปลาบ้านเขาเขียว
จ.สงขลา
140.00  0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
150.00  0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
180.00  50.00
ปลากะพงขาว ไซส์กลาง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ฟาร์มเลี้ยงปลาบ้านเขาเขียว
จ.สงขลา
130.00  0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
192.00  1.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ปลากะพงขาว
คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
120.00
 0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
170.00
 15.00
ปลากะพงขาว
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ฟาร์มเลี้ยงปลาบ้านเขาเขียว
จ.สงขลา
140.00
 0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
150.00
 0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
180.00
 50.00
ปลากะพงขาว
ไซส์กลาง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ฟาร์มเลี้ยงปลาบ้านเขาเขียว
จ.สงขลา
130.00
 0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
192.00
 1.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×