ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ปลา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปลากะพงขาว คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
120.00  0.00
แพบังซัน
จ.นครศรีธรรมราช
120.00  0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
189.00  19.00
ปลากะพงขาว ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
130.00  0.00
ฟาร์มเลี้ยงปลาบ้านเขาเขียว
จ.สงขลา
140.00  0.00
แพบังซัน
จ.นครศรีธรรมราช
180.00  0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
220.00  30.00
ปลากะพงขาว ไซส์กลาง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพบังซัน
จ.นครศรีธรรมราช
105.00  0.00
ฟาร์มเลี้ยงปลาบ้านเขาเขียว
จ.สงขลา
130.00  0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
202.00  17.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
ปลากะพงขาว
คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
120.00
 0.00
แพบังซัน
จ.นครศรีธรรมราช
120.00
 0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
189.00
 19.00
ปลากะพงขาว
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
130.00
 0.00
ฟาร์มเลี้ยงปลาบ้านเขาเขียว
จ.สงขลา
140.00
 0.00
แพบังซัน
จ.นครศรีธรรมราช
180.00
 0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
220.00
 30.00
ปลากะพงขาว
ไซส์กลาง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพบังซัน
จ.นครศรีธรรมราช
105.00
 0.00
ฟาร์มเลี้ยงปลาบ้านเขาเขียว
จ.สงขลา
130.00
 0.00
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
จ.ระนอง
202.00
 17.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×