ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ปลา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปลานิล ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
27.00  0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
มณีโชติแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
35.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00  0.00
สหกรณ์ประมงพาน
จ.เชียงราย
53.00  0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
55.00  0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
55.00  0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
58.00  0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
60.00  0.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
60.00  10.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00  5.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
65.00  30.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาคูสว่าง
จ.อุบลราชธานี
65.00  0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00  0.00
ปลานิล ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
15.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
15.00  0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
มณีโชติแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
ปลานิล
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
27.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
มณีโชติแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
35.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00
 0.00
สหกรณ์ประมงพาน
จ.เชียงราย
53.00
 0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
55.00
 0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
55.00
 0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
58.00
 0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
60.00
 0.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
60.00
 10.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
 5.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
65.00
 30.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาคูสว่าง
จ.อุบลราชธานี
65.00
 0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00
 0.00
ปลานิล
ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
15.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
15.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
มณีโชติแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×