ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ปลา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00  3.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00  0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00  3.00
ปลาดุก ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
24.00  1.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
28.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
28.00  0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00  2.00
ปลาดุก คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
23.00  2.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00  0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00  0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00  2.00
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
30.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ปลาดุก
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 3.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
 3.00
ปลาดุก
ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
24.00
 1.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
28.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
28.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00
 2.00
ปลาดุก
คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
23.00
 2.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
 2.00
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
30.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×