ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ปลา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
28.00  3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
33.00  2.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
35.00  5.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
35.00  5.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00  5.00
ปลาดุก ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00  5.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00  3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00  0.00
ปลาดุก คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
25.00  0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00  0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  5.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00  5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  5.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00  0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาทุ่งเดิน
จ.อุบลราชธานี
52.00  4.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
ปลาดุก
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
28.00
 3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
33.00
 2.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
35.00
 5.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
35.00
 5.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00
 5.00
ปลาดุก
ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
 5.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
 0.00
ปลาดุก
คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
25.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 5.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
 5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 5.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00
 0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาทุ่งเดิน
จ.อุบลราชธานี
52.00
 4.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×