ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ปลา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00  3.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00  0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00  3.00
ปลาดุก ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
24.00  1.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
28.00  0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
28.00  0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00  2.00
ปลาดุก คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
23.00  2.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00  0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00  0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00  2.00
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
30.00  0.00
ปลานิล ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
30.00  35.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
35.00  0.00
มณีโชติแพปลา
จ.นครปฐม
40.00  5.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
40.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ปลาดุก
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 3.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
 3.00
ปลาดุก
ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
24.00
 1.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
28.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
28.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00
 2.00
ปลาดุก
คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
23.00
 2.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
 2.00
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
30.00
 0.00
ปลานิล
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
30.00
 35.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
35.00
 0.00
มณีโชติแพปลา
จ.นครปฐม
40.00
 5.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
40.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×