ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ปลา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
28.00  3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
33.00  2.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00  5.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
35.00  5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
35.00  5.00
ปลาดุก ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00  5.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00  3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00  0.00
ปลาดุก คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00  0.00
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
25.00  0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00  5.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  5.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00  0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาทุ่งเดิน
จ.อุบลราชธานี
52.00  4.00
ปลานิล ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
27.00  0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
มณีโชติแพปลา
จ.นครปฐม
30.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
ปลาดุก
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
28.00
 3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
33.00
 2.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00
 5.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
35.00
 5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
35.00
 5.00
ปลาดุก
ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
 5.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 3.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
 0.00
ปลาดุก
คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 0.00
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
25.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
 5.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 5.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00
 0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาทุ่งเดิน
จ.อุบลราชธานี
52.00
 4.00
ปลานิล
ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
27.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
มณีโชติแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×