ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

มะลิ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะลิร้อยมาลัย คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ตลาดสดวัดสะแก
จ.นครราชสีมา
200.00  100.00
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
330.00  250.00
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
330.00  70.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
มะลิร้อยมาลัย
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ตลาดสดวัดสะแก
จ.นครราชสีมา
200.00
 100.00
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
330.00
 250.00
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
330.00
 70.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×