ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ดาวเรือง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม จัมโบ้
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก) เพิ่ม/ลด
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.60  0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก) เพิ่ม/ลด
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.40  0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก) เพิ่ม/ลด
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.30  0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก) เพิ่ม/ลด
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.20  0.00

มะลิ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มะลิร้อยมาลัย คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
140.00  20.00

เบญจมาศ

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

เบญจมาศไม้ตัดดอก คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สวนเบญจมาศป้าจิต
จ.นครราชสีมา
80.00  0.00
ร้านแอ็ด เจียมนวย
จ.นครราชสีมา
80.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม
จัมโบ้
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก)
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.60
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม
เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก)
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.40
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม
เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก)
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.30
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม
เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ดอก)
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.20
 0.00
มะลิร้อยมาลัย
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
140.00
 20.00
เบญจมาศไม้ตัดดอก
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สวนเบญจมาศป้าจิต
จ.นครราชสีมา
80.00
 0.00
ร้านแอ็ด เจียมนวย
จ.นครราชสีมา
80.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×