ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ข้าวโพด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
5.70  0.00
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
5.80  0.00
ลานวิเชียร
จ.เลย
6.00  0.00
บจ.เชียงรายกิจศิริไซโล
จ.เชียงราย
6.00  0.00
หจก.ไทยดำรงค์อะโกร
จ.สุโขทัย
6.20  0.00
บ.ฝ้ายเมืองเลย
จ.เลย
6.50  0.00
ป.มานะพืชผล
จ.อุทัยธานี
6.80  0.00
ร้านกรวิทย์พืชผล
จ.พิษณุโลก
6.80  0.00
สหพันธ์พืชผล
จ.พิษณุโลก
6.80  0.00
เจริญพรพาณิช
จ.อุทัยธานี
7.00  0.60
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
5.70
 0.00
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
5.80
 0.00
ลานวิเชียร
จ.เลย
6.00
 0.00
บจ.เชียงรายกิจศิริไซโล
จ.เชียงราย
6.00
 0.00
หจก.ไทยดำรงค์อะโกร
จ.สุโขทัย
6.20
 0.00
บ.ฝ้ายเมืองเลย
จ.เลย
6.50
 0.00
ป.มานะพืชผล
จ.อุทัยธานี
6.80
 0.00
ร้านกรวิทย์พืชผล
จ.พิษณุโลก
6.80
 0.00
สหพันธ์พืชผล
จ.พิษณุโลก
6.80
 0.00
เจริญพรพาณิช
จ.อุทัยธานี
7.00
 0.60

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×