ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

ยางพารา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

น้ำยางสด รวมคละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
61.00  0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
62.00  4.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
63.40  2.20
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
66.50  1.50
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
67.00  0.00
ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น3
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.เทียนรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
64.00  3.00
โกหวานค้ายาง
จ.ระนอง
65.00  1.00
สหกรณ์นิคมท่าแซะ
จ.ชุมพร
65.00  0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
67.17  0.70
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
67.53  0.24
บจ.เพียรประดิษฐ์รับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
68.00  0.00
ยางก้อนถ้วย ยางก้อนถ้วยเปียก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ทรัพย์โสภาการยาง
จ.ชุมพร
32.00  1.00
บจ.ยางพาราเซนเตอร์
จ.เชียงราย
33.00  0.00
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
33.00  0.00
บจ.ที.ที.อุตสาหกรรม
จ.ระยอง
35.00  0.00
กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ
จ.อุดรธานี
37.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 28/03/2560
น้ำยางสด
รวมคละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
61.00
 0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
62.00
 4.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
63.40
 2.20
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
66.50
 1.50
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
67.00
 0.00
ยางพาราแผ่นดิบ
ชั้น3
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.เทียนรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
64.00
 3.00
โกหวานค้ายาง
จ.ระนอง
65.00
 1.00
สหกรณ์นิคมท่าแซะ
จ.ชุมพร
65.00
 0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
67.17
 0.70
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
67.53
 0.24
บจ.เพียรประดิษฐ์รับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
68.00
 0.00
ยางก้อนถ้วย
ยางก้อนถ้วยเปียก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ทรัพย์โสภาการยาง
จ.ชุมพร
32.00
 1.00
บจ.ยางพาราเซนเตอร์
จ.เชียงราย
33.00
 0.00
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
33.00
 0.00
บจ.ที.ที.อุตสาหกรรม
จ.ระยอง
35.00
 0.00
กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ
จ.อุดรธานี
37.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×