ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ยางพารา

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

น้ำยางสด รวมคละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
53.00  0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
55.00  2.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
59.00  2.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
60.00  2.00
ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น3
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สหกรณ์นิคมท่าแซะ
จ.ชุมพร
61.00  3.00
โกหวานค้ายาง
จ.ระนอง
62.00  2.00
บจ.เพียรประดิษฐ์รับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
66.00  1.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
66.12  1.39
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
67.12  0.39
ยางก้อนถ้วย ยางก้อนถ้วยเปียก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
26.00  0.00
บจ.ยางพาราเซนเตอร์
จ.เชียงราย
29.00  0.00
บจ.ที.ที.อุตสาหกรรม
จ.ระยอง
33.00  0.00
กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ
จ.อุดรธานี
37.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
น้ำยางสด
รวมคละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
53.00
 0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
55.00
 2.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
59.00
 2.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
60.00
 2.00
ยางพาราแผ่นดิบ
ชั้น3
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สหกรณ์นิคมท่าแซะ
จ.ชุมพร
61.00
 3.00
โกหวานค้ายาง
จ.ระนอง
62.00
 2.00
บจ.เพียรประดิษฐ์รับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
66.00
 1.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
66.12
 1.39
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
67.12
 0.39
ยางก้อนถ้วย
ยางก้อนถ้วยเปียก
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
26.00
 0.00
บจ.ยางพาราเซนเตอร์
จ.เชียงราย
29.00
 0.00
บจ.ที.ที.อุตสาหกรรม
จ.ระยอง
33.00
 0.00
กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านโนนธาตุ
จ.อุดรธานี
37.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×