ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ปาล์มน้ำมัน

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปาล์มน้ำมัน ทั้งทะลาย
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จ.ชุมพร
3.85  0.00
ขนอมปาล์ม
จ.นครศรีธรรมราช
4.00  0.00
บจ.เจริญปาล์มราชกรูด
จ.ระนอง
4.00  0.00
บจ.วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม
จ.ชุมพร
4.10  0.00
บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม
จ.ตรัง
4.30  0.00
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม(กระบี่)
จ.กระบี่
4.40  0.00
บจ.สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม
จ.ชลบุรี
4.45  0.00
ปาล์มน้ำมัน เมล็ดร่วง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.เจริญปาล์มราชกรูด
จ.ระนอง
5.00  0.00
บจ.วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม
จ.ชุมพร
6.50  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ปาล์มน้ำมัน
ทั้งทะลาย
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จ.ชุมพร
3.85
 0.00
ขนอมปาล์ม
จ.นครศรีธรรมราช
4.00
 0.00
บจ.เจริญปาล์มราชกรูด
จ.ระนอง
4.00
 0.00
บจ.วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม
จ.ชุมพร
4.10
 0.00
บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม
จ.ตรัง
4.30
 0.00
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม(กระบี่)
จ.กระบี่
4.40
 0.00
บจ.สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม
จ.ชลบุรี
4.45
 0.00
ปาล์มน้ำมัน
เมล็ดร่วง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.เจริญปาล์มราชกรูด
จ.ระนอง
5.00
 0.00
บจ.วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม
จ.ชุมพร
6.50
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×