ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560

ปาล์มน้ำมัน

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ปาล์มน้ำมัน ทั้งทะลาย
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
สกก.ห้วยยอด
จ.ตรัง
4.80  0.30
บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม
จ.ตรัง
4.90  0.00
ขนอมปาล์ม
จ.นครศรีธรรมราช
5.00  0.00
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม(กระบี่)
จ.กระบี่
5.00  0.00
บจ.ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม
จ.สุราษฎร์ธานี
5.00  0.10
บจ.วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม
จ.ชุมพร
5.10  0.00
บจ.สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม
จ.ชลบุรี
5.50  0.00
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จ.ชุมพร
5.50  0.00
บจ.เจริญปาล์มราชกรูด
จ.ระนอง
5.50  0.00
ปาล์มน้ำมัน เมล็ดร่วง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.เจริญปาล์มราชกรูด
จ.ระนอง
6.50  0.00
บจ.วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม
จ.ชุมพร
8.30  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 24/03/2560
ปาล์มน้ำมัน
ทั้งทะลาย
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
สกก.ห้วยยอด
จ.ตรัง
4.80
 0.30
บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม
จ.ตรัง
4.90
 0.00
ขนอมปาล์ม
จ.นครศรีธรรมราช
5.00
 0.00
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม(กระบี่)
จ.กระบี่
5.00
 0.00
บจ.ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม
จ.สุราษฎร์ธานี
5.00
 0.10
บจ.วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม
จ.ชุมพร
5.10
 0.00
บจ.สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม
จ.ชลบุรี
5.50
 0.00
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จ.ชุมพร
5.50
 0.00
บจ.เจริญปาล์มราชกรูด
จ.ระนอง
5.50
 0.00
ปาล์มน้ำมัน
เมล็ดร่วง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.เจริญปาล์มราชกรูด
จ.ระนอง
6.50
 0.00
บจ.วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม
จ.ชุมพร
8.30
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×