ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
4.00
 0.00
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
4.30
 0.00
สับปะรดโรงงาน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.00
 0.00
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
1.50
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
กล้วย
กล้วยหอมทอง เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
13.50
 0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
14.50
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00
 0.00
กลุ่มกล้วยหอมเล็บมือนาง
จ.พระนครศรีอยุธยา
17.00
 0.00
กล้วยหอมทอง คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มกล้วยหอมเล็บมือนาง
จ.พระนครศรีอยุธยา
8.00
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
8.00
 0.00
กล้วยไข่ เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ล้งปรางค์ชุลี
จ.จันทบุรี
23.00
 0.00
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
23.00
 0.00
กล้วยไข่ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
10.00
 0.00
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
13.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
มะละกอ
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อมะละกอฮอลแลนด์เอก
จ.จันทบุรี
8.00
 0.00
แผงเก๋รับซื้อมะละกอฮอลแลนด์
จ.ชลบุรี
12.00
 0.00
ร้านเจ๊แกบผลไม้
จ.ระยอง
15.00
 0.00
ร้านเจ๊แดงผลไม้
จ.ระยอง
15.00
 0.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ข้าวโพด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ลานวิเชียร
จ.เลย
6.70
 0.00
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
7.00
 0.00
สหพันธ์พืชผล
จ.พิษณุโลก
7.00
 0.00
เจริญพรพาณิช
จ.อุทัยธานี
7.00
 0.00
หจก.ไทยดำรงค์อะโกร
จ.สุโขทัย
7.00
 0.00
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
7.00
 0.00
บ.ฝ้ายเมืองเลย
จ.เลย
7.10
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวแกะเมล็ด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์)
จ.เชียงใหม่
15.00
 0.00
ร้านสุขมนัสเกษตร
จ.พิจิตร
22.00
 0.00
ร้านโสพล
จ.พะเยา
23.00
 0.00
บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด
จ.พิจิตร
23.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองแกะเมล็ด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด
จ.พิจิตร
15.00
 0.00
ร้านติรผลการเกษตร
จ.ลำปาง
17.00
 0.00
ร้านสุขมนัสเกษตร
จ.พิจิตร
18.00
 0.00
บจ.ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์)
จ.เชียงใหม่
18.50
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
มันสำปะหลัง
มันสำปะหลังหัวมันสด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เอราวัณพืชผล
จ.เลย
1.00
 0.00
ลานมันอัญชนา
จ.ชัยนาท
1.40
 0.00
ลานมันอนุกิจ
จ.อุทัยธานี
1.40
 0.00
ลานมันตั้งนำโชค
จ.ขอนแก่น
1.50
 0.00
บจ.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
1.60
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ดาวเรือง
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม จัมโบ้
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
1.00
 0.00
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
1.00
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.80
 0.00
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
0.80
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
0.50
 0.00
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.60
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
0.30
 0.00
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
0.50
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
มะลิ
มะลิร้อยมาลัย คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
300.00
 0.00
ตลาดสดวัดสะแก
จ.นครราชสีมา
400.00
 0.00
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
500.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ดอกรัก
ดอกรักสีขาว คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
250.00
 0.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
38.00
 2.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
44.00
 0.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
45.00
 0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
50.00
 1.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
51.00
 5.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ไก่
ไก่เนื้อ ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
มิตรเจริญฟาร์ม(ไก่เนื้อ)
จ.สุราษฎร์ธานี
36.00
 0.00
CPF ประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี)
จ.สุราษฎร์ธานี
38.00
 0.00
เอไก่สด
จ.จันทบุรี
43.00
 0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
70.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
เป็ด
เป็ดเนื้อ เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
50.00
 0.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
50.00
 0.00
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
54.00
 0.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
60.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
60.00
 0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
65.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ไข่
ไข่ไก่ เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.80
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.00
 0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.10
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.30
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ปลา
ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
23.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
24.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
24.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
28.00
 0.00
ปลาดุก ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
20.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
28.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
28.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00
 0.00
ปลาดุก คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
23.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
26.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
26.00
 0.00
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
30.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00
 0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาทุ่งเดิน
จ.อุบลราชธานี
48.00
 0.00
ปลานิล ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
35.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
40.00
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×