ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ถั่วฝักยาว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ถั่วฝักยาว คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
ตลาดไนท์บาซ่าบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
15.00  5.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
25.00  5.00
ตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
42.00  12.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ถั่วฝักยาว
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
ตลาดไนท์บาซ่าบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
15.00
 5.00
ตลาดศรีนคร
จ.นครสวรรค์
25.00
 5.00
ตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
42.00
 12.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×