ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

หอมแดง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

หอมแดง มัดจุกแห้ง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย
จ.ศรีสะเกษ
30.00  0.00
ตลาดเทศบาล2(วารินชำราบ)
จ.อุบลราชธานี
30.00  0.00
ตลาดหนองลุง
จ.ศรีสะเกษ
35.00  0.00
กลุ่มปลูกหอมแดงกระเทียมบ้านโนนสาย
จ.ศรีสะเกษ
35.00  0.00
ร้านน้องส้มโอ
จ.ศรีสะเกษ
40.00  0.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
หอมแดง
มัดจุกแห้ง
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลละทาย
จ.ศรีสะเกษ
30.00
 0.00
ตลาดเทศบาล2(วารินชำราบ)
จ.อุบลราชธานี
30.00
 0.00
ตลาดหนองลุง
จ.ศรีสะเกษ
35.00
 0.00
กลุ่มปลูกหอมแดงกระเทียมบ้านโนนสาย
จ.ศรีสะเกษ
35.00
 0.00
ร้านน้องส้มโอ
จ.ศรีสะเกษ
40.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×