ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

หน่อไม้ฝรั่ง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

หน่อไม้ฝรั่ง เกรด A ดอกตูม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
90.00  0.00
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
90.00  0.00
หน่อไม้ฝรั่ง ตกเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
20.00  5.00
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
20.00  5.00
  • 1
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
หน่อไม้ฝรั่ง
เกรด A ดอกตูม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
90.00
 0.00
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
90.00
 0.00
หน่อไม้ฝรั่ง
ตกเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
จุดรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
20.00
 5.00
กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบ้านปลักไม้ลาย
จ.นครปฐม
20.00
 5.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×